Yazılar

ARAÇ DEĞER KAYBI / ARAÇ DEĞER KAYBI AVUKATI

Değer Kaybını Talep Edilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Araç değer kaybı tazminatı kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmelidir. Alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa zamanda zararınızın giderilmesini talep ederek zamanaşımı süresinin kesilmesini sağlamalısınız. Aksi halde hak kaybına uğramanız kuvvetle muhtemel olacaktır. Araç değer kaybı avukatı ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan […]

Daha fazlasını oku...

BOŞANMA AVUKATI- BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR ?

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Boşanma davalarında yetkili mahkeme;– Tarafların son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerinde bulunan aile mahkemesi,– Davacının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesi,– Davalının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesidir. Dava bu 3 yer mahkemesinden birinde açılabilir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri aile mahkemesi […]

Daha fazlasını oku...

GEÇİCİ VELAYET- BOŞANMA DAVASINDA TEDBİREN VELAYET

Boşanma Davası Sırasında Tedbiren (Geçici) Velayet Boşanma avukatı, Beylikdüzü. İçindekiler  1 Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Bir Tarafın Himayesine Bırakılması: 2 Çocuklara ilişkin Geçici Himaye Tedbiri (Tedbiren Velayet, Geçici Velayet) Ne Zaman Gündeme Gelir? 3 Boşanma Davası Sürecinde Müşterek Çocuğun Yanında Kalmasını İsteyen Eş Ne Yapmalıdır? 4 Boşanma Davası Sırasında Müşterek Çocuklar Hangi Eşin Yanında Kalacaktır? 5 Boşanma Davasında Hakim Müşterek […]

Daha fazlasını oku...

MAĞDUR/ ŞİKAYETÇİ AVUKATI

Yaşadığınız bir olay neticesinde karşı tarafın Türk Ceza Kanunları çerçevesinde suçlu olduğunu düşünüyorsanız. İstanbul Ceza Avukatlarından Av.Burak GÜN ile iletişime geçerek randevu alabilir. Şikayetçi olacağınız konu hakkında görüşerek bilgi alabilirsiniz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, bilindiği üzere şahsi dava kurumuna yer vermemiştir. Buna karşın, getirilen hükümlerle şikâyetçi ve mağdura[2] bazı önemli haklar tanınmış ve bunların […]

Daha fazlasını oku...

BOŞANMADA KUSUR SAYILAN HALLER

Kusur her davada ayrı değerlendirilir. Boşanma davaları büyük oranda kusur belirlemesi üzerinden ilerler. Yazımızda boşanmada kusur sayılan haller nelerdir, boşanma ve fer’ilerine kusurun etkisi nedir, süreç nasıl işler, nelere dikkat edilmeli gibi soruları yanıtlandıracağız. Önemli bir konu olması nedeniyle dikkatli okumanızı ve hatta avukat yardımı almanızı öneririz. Kişinin kendisinden beklenen sadakat ve evlilik birliğinin doğurduğu […]

Daha fazlasını oku...

HAKSIZ FİİL TAZMİNATI / ZAMANAŞIMI

Haksız eylemden zarar gören kişinin alacak hakkı yasada öngörülen süreler içinde dava edilmezse zamanaşımına uğrar; daha doğrusu süre geçtikten sonra açılan davaya karşı, davalı zamanaşımını ileri sürerse, artık zararı isteme hakkı ortadan kalkar.818 sayılı Borçlar Yasası 41. ve sonraki maddelerinde haksız eylemden doğan borç ilişkileri için m.60’da bir yıllık görece (nisbi) ve on yıllık kesin […]

Daha fazlasını oku...

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNATIN ÖLÇÜTÜ

2. Hukuk Dairesi         2021/2740 E.  ,  2021/3675 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı-davacı erkeğin tüm, davacı-davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan […]

Daha fazlasını oku...

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası

Evlilik birliği devam ederken taraflardan birinin eşi dışında biri ile kendi isteği ile cinsel ilişki kurması olarak tanımlanmıştır. Zina, Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesinde düzenlenmiş olup, özel ve mutlak boşanma sebeplerindendir. TMK Madde 161 “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina […]

Daha fazlasını oku...

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ MAĞDURİYETİ

Bankalardan kredi çekemeyen veya çekmek istemeyen, faizsiz yatırım yapmak isteyen; ev sahibi olmak, araba sahibi olmak veya yeni bir iş kurmak isteyen vatandaşların günümüzde tasarruf finansman şirketleri ile anlaştıkları bilinmektedir. Bugüne kadar 1 milyon kişiye dokunan sistemde Eminevim, Fuzulev, Birevim, Finansevim, Vakıfevim, Çözüm tasarruf gibi firmalar öne çıkıyor. Bu şirketlere başvuran vatandaşların bir sözleşme dahilinde şirketler […]

Daha fazlasını oku...

İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ İşçiler, iş sözleşmeleriyle üstlenmiş oldukları iş görme borcunu yerine getirmeleri karşılığında kanunen birtakım alacaklara hak kazanmaktadırlar. Bu alacaklara genel olarak işçilik alacakları denilmekle birlikte içerisinde çeşitli alacak kalemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ücret alacağı, fazla çalışma alacağı, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatıdır. Söz konusu alacak kalemlerinin işçi tarafından talep […]

Daha fazlasını oku...