Gayrimenkul Hukuku

Beylikdüzü Avukat, Av.Burak GÜN

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye’de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edilmesi de ileride karşılaşılması muhtemel bir soruna ve ciddi sıkıntıya yol açabilmektedir.Beylikdüzü bölgesinde tahliye davalarında uzman avukat arıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN Gayrimenkul Hukuku ile ilgili verilen hizmetlerimiz şu şekildedir:

Gayrimenkul kira ve aidat alacaklarının tahsili

Tespit davaları,

Müdahalenin men’i davaları,

Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,

Ortaklığın giderilmesi davaları,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,

Şufa (önalım) davaları,

Ecrimisil davaları,

Tapu iptal davaları,

Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,

Kat Mülkiyeti,

Kira sözleşmesi hazırlamak,

Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı hapis hakkı davası,

Kira tespit davası,

Tahliye davaları

En sık görülen gayrimenkul davala nelerdir?

Türkiye’de son yıllarda kentleşmenin artmasıyla çok katlı binalar da artış göstermiştir ve bununla birlikte apartman ve sitelerde oturmanın sonucunda belirli bir düzene tabi olmak zorunluluğu doğmuştur.  Toplu şekilde yaşamayı kolaylaştırmak için bazı kuralların varlığına ihtiyaç duyulmuştur ve bunun üzerine kanun koyucu bu kuralları içeren yasalar yapmıştır. Ülkemizde bu konuyla ilgili düzenleme 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile yapılmıştır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda apartman, site gibi yapıların yönetim kuralları, ortak giderlere katılma yükümlülüğü, kat maliklerinin hak ve sorumlulukları, ortak kullanım alanında uyulması gereken kurallar açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak bu konular her ne kadar kanun tarafından belirlense de kat malikleri, kiracılar ve site yönetimi arasında birtakım hukuki ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Bu ihtilafların yargı yoluna gidilmeden ya da gidildikten sonraki aşamalarda çözülmesi adına site yönetimleri avukattan destek almaktadır.

Apartman ve Site Yönetimi Avukatının Görevleri:

  • Site yönetimi faaliyetlerinde hukuki yardım sağlamak
  • Site yönetimimin üçüncü kişilerle yaptıkları sözleşmenin icrasını sağlamak
  • Sitede yaşamanın doğurduğu hukuki ihtilaflara çözüm önerisi sunmak
  • Aidatların ve giderlerin toplanması konusunda çıkan uyuşmazlıkları çözmek için yargı yoluna başvurmak
  • Site içinde çalışan kişiler, kapıcı, güvenlik görevlisi gibi işçilerin iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarını çözmek
  • Kat maliklerinin ve site sakinlerinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetlemek ve oluşabilecek sorunlara çözüm sunmak
  • Kat maliklerinin kiracıları ile yaşadıkları hukuki sorunlara destek sağlamak
  • Toplu şekilde yaşamanın sonucunda ortaya çıkan hukuki sorunlara çözüm bulmak
  • Site yöneticisinin görevini yerine getirip getirmediğini denetlemek
  • Sitede çalışan kişilerin iş sözleşmesini hazırlamak, sorumluluklarını belirlemek ve işten ayrılması halinde  tazminat işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak

Site yönetimi avukatlığı, komşuluk ilişkisinden kaynaklanan veya apartman ve site yönetimiyle yaşanılan problemler, site yönetiminin site yönetim planına aykırı işlemler yapması, ortak alanlarının kullanımı, kat malikleri kurulunun kararlarına karşı davaların açılması gibi çok geniş kapsamlıdır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanması bakımından daha doğru adım atılabilmesi için apartman ve site yönetimi avukatı önemli role sahiptir.

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan alanında deneyimli, uzman, birikimli ve profesyonel kadromuzla apartman ve site yönetiminde ortaya çıkabilecek sorunların çözen, aidat ve giderlerin ödenmemesi halinde icra takibi yapan, site içinde çalışanların iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarını çözen, site ve apartman yöneticiliği ile kat malikleri arasındaki sorunlara çözüm önerisi sunan en iyi apartman ve site yönetimi avukatı kadromuzla müvekkillerimize hizmet sunmaktayız ve ilgili konularda hizmet vermekteyiz. Daha detaylı bilgi almak için iletişim bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.

Beylikdüzü’nde tahliye davası avukatı, kira uyuşmazlıkları avukatı, kira ve aidat alacaklarının tahsili için icra takibi ve gerektiğinde de dava takibi yaparak en kısa sürede sonuca ulaşmayı başarıyoruz. Beylikdüzü bölgesinde birçok site yönetiminin hukuki danışmanlığını yapan hukuk büromuz, özellikle bu alanda verimli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Eğer Beylikdüzü, Esenyurt bölgesinde kiraaidat borçlarının tahsilinde zorluk çekiyorsanız hukuk büromuzdan yardım ve hukuki destek alabilirsiniz.

Beylikdüzü Avukat, Beylikdüzü Avukat iletişim, Beylikdüzü en yakın Avukat arıyorsanız, sitemizde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak Beylikdüzü Avukat Burak GÜN ve mesai arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ile yapacağınız görüşmeler Avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin/müvekkil adayının bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir