İcra-İflas Hukuku

Beylikdüzü İcra Avukatı, Av. Burak GÜN

Beylikdüzü İcra Avukatı Av.Burak GÜN

Alacaklının alacağına kavuşması için İcra Müdürlükleri aracılığı ile cebri icra yolu kullanılarak alacağın tahsil edilmesi mümkündür. Ancak bazen icra takibi öncesinde veyahut sonrasında sulh ile alacağın tahsil edilmesi de mümkündür. Günümüzde alacaklının alacağına kavuşması adına başvurduğu son yol icra yoludur.

Günümüzde alışılmış uygulama, dava sonunda İcra yoluna başvurulmasıdır. Herhangi bir hukuk davasında kazanılan bir maddi kazancın veyahut bir işin yapılmasına ilişkin kararın uygulanması için Cebri İcra yoluna başvurulmaktadır. Sıkı süre şartlarına bağlı olan İcra ve İflas Hukuku hata yapmayı kaldırmayan bir hukuk dalıdır.

Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN, çek, bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, İcra Müdürlükleri nezdinde ilamlı ve ilamsız takip açılması ile,

İhtiyati haciz kararı alınması,

İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları,

İcra Takibi başlatıldıktan sonra ve İcra Takibi başlatılmadan önce Menfi tespit davası ve İstihkak davası başta olmak üzere her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi konusunda halihazırda mevcut müvekkillerimize hukuki hizmet ve danışmanlık vermekteyiz.

İcra takibi bazen nafakanın ödenmesinin sağlanması, bazen kazanılan bir tazminatın tahsil edilebilmesi ve bazen de velayete ilişkin olarak çocuk tesliminin devletin cebri icra yolu ile yerine getirilmesi gibi bir çok uyuşmazlığın görüldüğü farklı davaların sonunda başvurulacak nihai yoldur.

Beylikdüzü Avukat, Beylikdüzü İcra Avukatı iletişim, Beylikdüzü en yakın Avukat arıyorsanız, sitemizde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak Beylikdüzü Avukat Burak GÜN ve mesai arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ile yapacağınız görüşmeler Avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin/müvekkil adayının bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir.