Ceza Hukuku

CEZA AVUKATI - İSTANBUL CEZA AVUKATI

Beylikdüzü Ceza Avukatı, Esenyurt Ceza Avukatı

Hukuk düzeninin tanıdığı hak ve özgürlükler dışında kalan fiil ve davranışlar Türk Ceza yasaları tarafından suç olarak tasvip edilmiş ve bu yasalarda geçen hükümlere uyan eylemler kanun koyucu tarafından yaptırıma bağlanmıştır. Ceza Hukuku alanının temelini oluşturan başlıca ilkeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri olarak suçta ve cezada kanunilik ilkesini ve masumiyet karinesini sayabiliriz.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre; Kanunsuz suç ve ceza olmaz, diğer bir deyişle suçta ve cezada kanunilik ilkesi (kanunilik İlkesi) ile bireylere devlet önünde bir güvence tanınmıştır. Bu anlamda, devletin cezalandırma yetkisini sınırsız ve keyfi bir biçimde kullanmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Şöyle ki; bir fiil ve davranışın Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç oluşturulabilmesi ve cezalandırılabilmesi için o fiil ile davranışın ve fiile karşılık gelen cezasının kanunda açık bir biçimde suç olarak düzenlenmesi gerekir.

Masumiyet Karinesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile tüm dünyada kabul gören evrensel, genel geçer bir hukuk kaidesi ve karinesi haline gelmiştir. Kişinin işlediği iddia edilen suç hiçbir şüpheye yer vermeyecek derecede kesin olmalıdır. Bu nedenle “şüpheden sanık yararlanır ilkesi” aslında Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’den kaynaklanan “masumiyet karinesinin” bir uzantısıdır.

Beylikdüzü Ceza AvukatıEsenyurt Ceza Avukatı olarak faaliyet sürdüren Avukat Burak GÜN kollukta ifade verme, savcılıkta ve mahkemelerde İfade ve sorguda gece ve gündüz saat fark etmeksizin iştirak, fikri ve sinai haklar mevzuatından kaynaklanan ekonomik ve mali suçlar ile ilgili uyuşmazlıklar ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren  Beylikdüzü Ceza Avukatı, Av. Burak GÜN İstanbul Beylikdüzü’ nde faaliyetini sürdürmektedir.

İstanbul ceza avukatı, Esenyurt Ağır Ceza Avukatı, Beylikdüzü Ağır Ceza Avukatı ve  Beylikdüzü Ceza Avukatı

Beylikdüzü Ceza Avukatı Avukat Burak GÜN Savcılığa Şikayet dilekçesi ve bu şikayete konu olan eklerinin hazırlanması, Polis ve Jandarma gibi kolluk birimlerinde ve Cumhuriyet Savcılıklarında ifade alınması sırasında hazır bulunulması, Ağır Ceza Mahkemelerinde, Asliye Ceza Mahkemelerinde, Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, Savcılık makamınca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi, Tahliye için Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi, Temyiz dilekçesi hazırlanması, Ceza evinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması hizmetlerini sürdürmektedir. Beylikdüzü ceza avukatları arasında yer alan Avukat Burak GÜN ile iletişime geçerek kendi hukuksal durumunuz hakkında detaylı görüşme sağlayabilirsiniz.

Avukat Burak GÜN Ceza Hukuku Alanında Hizmet Verdiği durumlardan bazılarını belirtmek gerekirse;

Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,

Gözaltı süreçleri ve ifadeye katılma,

Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,

Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi,

Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi,

Temyiz dilekçesi hazırlanması,

Hayata karşı işlenen suçlar kapsamında kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti,

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında kasten yaralama, taksirle yaralama suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar suçları,

Hürriyete karşı işlenen suçlar kapsamında tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali suçları,

Özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları,

Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında hırsızlık, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık suçları,

Kaçakçılık suçu,

Anayasa Mahkemesi’ne başvurular,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,

Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri,

Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi temsili,

Ceza soruşturmasında şüphelilerin temsili,

Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,

Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,

İle ceza yargılamasına ilişkin avukatın görebileceği diğer tüm işlemler, İstanbul ceza avukatı; Beylikdüzü Ceza Avukatı Avukat Burak GÜN tarafından karşılıklı güvene dayalı olarak başarılı şekilde yapılmaktadır.

Esenyurt Ceza Avukatı, Beylikdüzü Ceza AvukatıBeylikdüzü Ceza AvukatıBeylikdüzü en iyi Ceza Avukatı arıyorsanız, sitemizde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak Beylikdüzü Avukat Burak GÜN ve mesai arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Ceza konusu özel alanında yaşanan ve bazen de aile içi hayat açısından özel konuları barındırdığından Beylikdüzü Ceza Avukatı Burak GÜN ile yapacağınız görüşmeler Avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin/müvekkil adayının bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir.

“Bir kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir”. Montesquieu
5/5