Ticaret Hukuku

Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN

Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun, ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalıdır. 1956’da 6762 sayılı yasa ile derlenen, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi dalları olan Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir.

 

Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Beylikdüzü Avukat, Av.Burak GÜN, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ticaret ve şirket avukatı ekibi ile danışmanlık ve ticari dava hizmeti vermektedir.

 

Beylikdüzü Avukat, Av.Burak GÜN’ün verdiği başlıca Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri;

 

Gümrük davaları,

Haksız rekabet,

Deniz Ticaretine ilişkin davalar,

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları,

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar,

Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi,

Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü,

Ticari şirketlerin alım ve satımı,

Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,

Ortaklık sözleşmeleri,

Kıymetli evrak hukuku,

Risk Sermayesi,

Sermaye Piyasaları,

Kredi sözleşmeleri,

Leasing sözleşmeleri,

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri,

Haksız rekabet,

İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri,

Kredi anlaşmaları,

Tüketicin korunması,

Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,

Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler,

Gümrük işlemlerinin yapılması,

Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması,

Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü.

Beylikdüzü Ticaret Hukuku Avukatı, Av.Burak GÜN, ticari şirketlerin alacaklarına ilişkin tüm dava ve icra takiplerinin yapılması ve en kısa vadede çözüme kavuşturmak adına çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

 

Beylikdüzü Avukat, Beylikdüzü Avukat iletişim, Beylikdüzü en yakın Avukat arıyorsanız, sitemizde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ve çalışma arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ile yapacağınız görüşmeler Avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin/müvekkil adayının bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir.