KİRA TESPİT DAVASI AVUKATI

İstanbul’da faaliyet gösteren kira tespit davası avukatı Av.Burak GÜN, kira bedelini artırmak için kira tespit davası davalarını başarılı şekilde yürütmektedir. Kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye, ihtiyaç sebebiyle tahliye, 5 yılı aşkın kira sözleşmelerinde kira tespiti davalarının açılması ve sonuçlandırılmasında aktif çalışmalar yürütmektedir. Kira Tespit Davası Avukatı Kiraya veren ile kiracı arasında çıkan bir takım uyuşmazlıklar sonucu […]

Daha fazlasını oku...

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ -TAHLİYE DAVASI

Tahliye Taahhütnamesinin Şartları a. Tahliye Taahhüdü Yazılı Olmalıdır TBK m.352’de taahhüdün yazılı olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Esasen, buradaki şekil bir geçerlilik şartıdır. Ancak belirtilmelidir ki, tahliye taahhüdünün adi yazılı şekilde verilmesi yeterlidir, noter tarafından düzenlenmiş olması şart değildir. Bu noktada şu hususun belirtilmesinde yarar vardır. Tahliye taahhütnamesinin noterlikçe düzenlenmiş olmasının önemi bulunmaktadır. Öncelikle belirtilmelidir ki, […]

Daha fazlasını oku...

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle evinden çıkmasını istediği kiracının çıkmaması halinde açılmalıdır. İhtiyaç yalnızca kiraya veren için değil kiracının eşi, altsoyu (çocuk, torun), üstsoyu (baba, anne, dede, nine) veya yasa gereği bakmakla yükümlü olduğu kişinin gereksinimleri için de söz konusu olabilecektir. Kira sözleşmesi uyarınca bir taşınmazda oturan kişinin tahliye edilebilmesi için bir […]

Daha fazlasını oku...