İSİM DEĞİŞTİRME AVUKATI

İsim değiştirme veya diğer adlarıyla isim değişikliği davası ikametgahınızın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalardandır. Bunun anlamı isim değiştirme davasında görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğudur. Kişi isim veya soyisim davası açmak istiyorsa bir dilekçe ile ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemesine müracaat etmektedir. Hukuken bir hata yapmamak ve zarara uğramamak adına isim değiştirme davası konusunda tecrübesi bulunan bir avukat ile ilerlemek en doğru olandır.

İsim veya ad, kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan araçlardan biridir. Her kişinin bir adının olması ve adının nüfus siciline yazılması yasayla zorunlu kılınmıştır. Ayrıca her kişinin bir adının olması toplumda kamu düzeninin sağlanmasında açısından önemlidir.

Her kişi adını özgürce seçme hakkına sahiptir. Kişilerin isimlerini istedikleri zaman değiştirmesi toplumsal yaşamda birçok karışıklığa ve güvensizliğe neden olabilmektedir. Bu sebeplerle isim değişikliği davası kapsamında ismin değişmezliği ilkesi benimsenmiştir. Ancak bir taraftan da kişi ile adı arasında bulunan sıkı bağ nedeni ile haklı sebeplere dayanılarak değiştirilmesine imkan tanınmıştır. 4721 Sayılı Medeni Kanun 27. maddesi  ismin değiştirilmesini, ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebileceğini öngörmüştür. İsim değişikliği talebinde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü, aile ilişkileri de göz önünde bulundurularak hakim tarafından değerlendirilmelidir.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

4721 Sayılı Medeni Kanunun 27. Maddesine göre; ‘Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez.’ ifadesi yer almaktadır. Medeni Kanunun 27’nci maddesiyle ismin değiştirilmesinin haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebileceği kabul edilmiştir. Maddenin bu hali ile haklı sebepten bahsedilmekle birlikte nelerin haklı sebep sayılabileceği kanunda belirtilmemiştir. Bu nedenler hâkimin takdirine bırakılmıştır. Hangi hallerin haklı sebep teşkil ettiği konusu her bir davadaki özel koşullara göre hakim tarafından belirlenecektir. Hakim bu takdir yetkisini kullanırken hukuka ve hakkaniyete göre karar vermek zorundadır.

  • Adın gülünç, çirkin, iğrenç veya ahlaka aykırı bir anlam taşıması,
  • Adın elverişsizliği veya telaffuzunun güç olması, aynı adın birden fazla kişi tarafından kullanılması,
  • Din ve uyruk değiştirme,
  • Kişinin başka bir ad ile tanınması,
  • Adın kişinin ilerlemesine veya ticari faaliyetlerine engel olması,
  • Aileden birisinin ağır bir suç işlemesi,
  • Kullanılması yasak öz ad veya soyadların kullanılıyor olması gibi nedenleri göz önünde bulundurmalıdır.

İsim değişikliği davası bir avukatla yapılması halinde olumlu sonuçlanma ihtimali daha yüksektir. Ofisimiz İsim değiştirme avukatı bu alanda uzmandır.

Dava Ne Zaman Sonuçlanır ?

Eğer avukat ile çalışılmıyorsa isim değiştirmek için açılan dava uzun sürmektedir. Avukat yardımı ile açılan davalar genellikle 2-3 ay kadar sürmektedir.

İsim değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Kişi avukat desteği ile yetkili mahkemeye başvurmalıdır. Dilekçe yazımı ve diğer usuli konularda hata yapılmaması gereklidir. Bu sebeple avukat ile çalışılması önem arz eder. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

İsim Değiştirme Kaç Yaşına Kadar Yapılır ?

İsim değişikliğinin bir yaş kısıtlaması yoktur. 18 yaşından küçük olan Çocuğun isminin değiştirilmesi için velilerinin birlikte çocuk adına vekaletname çıkartmaları gerekmektedir.

İsim Değiştirme Davası Kime Açılır ?

İsim değiştirme davası kişinin ikametgahının bulunduğu nüfus müdürlüğüne açılmalıdır. Nüfus müdürlüğünün belirlenmesi noktasında avukattan destek almak önemlidir. Davanın kime yöneltildiği önemlidir ve sizin vakit kaybetmenizi önler.

İsim Değiştirme Davası Ücreti

İsim değiştirme ücreti dava harçları ve avukatlık ücreti çerçevesinde şekillenmektedir. 2023 yılında dava harçları toplamı 1000 TL civarındadır. Harç miktarları dava tarihine göre değişebilmektedir. Güncel miktarı davanızın açılacağı sırada öğrenirsiniz. Avukatlık ücretleri sürekli güncellenmekte olup hukuk büromuz ile görüşerek bu konuda bilgi alabilirsiniz. Ofis ile iletişim için tıklayınız.

  • İsim değiştirme avukatı ile görüşmek ve daha fazla bilgi için hukuk büromuz ile 0 552 298 92 18 numaralı telefonu arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir