TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ -TAHLİYE DAVASI

Tahliye Taahhütnamesinin Şartları a. Tahliye Taahhüdü Yazılı Olmalıdır TBK m.352’de taahhüdün yazılı olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Esasen, buradaki şekil bir geçerlilik şartıdır. Ancak belirtilmelidir ki, tahliye taahhüdünün adi yazılı şekilde verilmesi yeterlidir, noter tarafından düzenlenmiş olması şart değildir. Bu noktada şu hususun belirtilmesinde yarar vardır. Tahliye taahhütnamesinin noterlikçe düzenlenmiş olmasının önemi bulunmaktadır. Öncelikle belirtilmelidir ki, […]

Daha fazlasını oku...