İş Hukuku

Beylikdüzü İş Hukuku Avukatı, Av. Burak GÜN

İş hukuku, çalışanlar ile iş verenler arasındaki hizmet ilişkisinin başından sonlanmasına kadar geçen süreç içerisinde oluşabilecek hukuksal ihtilafları ve çözüm yollarını düzenleyen hukuk dalıdır.

İş hukuku alanında uzman beylikdüzü hukuk büroları arasında yer alan Avukat Burak GÜN Hukuk Bürosu mevcut müvekkilleri içerisinde hem işçi hem de işveren vekilliği yaparak iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki danışma ve hizmet vermeye devam etmektedir.

Beylikdüzü Avukat, Av. Burak GÜN iş hukuku kapsamında;

1 – İş ve hizmet akidlerinin hazırlanmasında,

2 – İş kanununda düzenlenen konulardan kaynaklanan ihtilafların öncelikle uzlaşma, olmuyorsa dava yolu ile çözümlenmesinde, bu bağlamda, işçi lehine kıdem tazminatı, işçi veya işveren lehine ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, işe iade davaları, iş kazasından kaynaklanan tazminat davaları başta olmak üzere iş hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işlerin takibi,

3 – Ödenmemiş veya eksik ödenmiş primler nedeniyle hizmet tespiti davalarında,

4 – İşçi ve işveren yönünden hak ve yükümlülüklerin incelendiği raporların hazırlanmasında,

5 – Yabancı uyruklular için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanalığı nezdinde yapılacak çalışma izni başvurusu işlemleri ve takibinde,

6 – Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili davalarda hizmet vermektedir.

Beylikdüzü İş Hukuku AvukatıBeylikdüzü İş Hukuku avukatı iletişim, Beylikdüzü en yakın Avukat arıyorsanız, iletişim bilgileri kanalıyla Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ve mesai arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ile yapacağınız görüşmeler avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir.

Beylikdüzü hukuk büroları arasında yer alan Gün Hukuk & Danışmanlık Bürosu ile görüşme sağlamak için telefon ile arayarak randevu almanızı öneririz. İletişim detayı için tıkalayın.