İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA HAKLI NEDENLER

Bilindiği üzere 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “Nüfus Davaları” başlıklı 36.maddesinde; “(1) Mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usullere uyulur: a) Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları (…)(*) nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile […]

Daha fazlasını oku...

İSİM DEĞİŞTİRME AVUKATI

İsim değiştirme veya diğer adlarıyla isim değişikliği davası ikametgahınızın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalardandır. Bunun anlamı isim değiştirme davasında görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğudur. Kişi isim veya soyisim davası açmak istiyorsa bir dilekçe ile ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemesine müracaat etmektedir. Hukuken bir hata yapmamak ve zarara uğramamak adına isim değiştirme davası konusunda […]

Daha fazlasını oku...

İSİM DEĞİŞTİRME AVUKATI

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER.

Daha fazlasını oku...