Miras Hukuku

Beylikdüzü Miras Avukatı, Av. Burak GÜN

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen Miras Hukuku, Bir kimsenin ölümünden sonra yasal veya sözleşmeye bağlı mirasçılarıyla mirasın geçiş koşullarını, yasal sonuçlarını, ölüme bağlı işlemlerin şekil ve koşullarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Murisin malvarlığının kimlere ne şekilde geçeceği, mirasçılık belgesinin alınması, miras payları ve oranları, miras ortaklığı ve miras ortaklığının giderilmesi gibi konular başta olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde miras hukuku alanında Beylikdüzü’nde bulunan büromuzda hukuki hizmet vermekteyiz.

Beylikdüzü Miras Avukatı, Av.Burak GÜN Miras Hukuku alanında Beylikdüzü’nde hizmet verdiği alanlardan bazıları şöyledir;

Vasiyetname düzenlemek,

Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek,

Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,

Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),

Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,

Terekenin taksimi davası,

Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,

Terekenin taksimi davası,

Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,

Miras sözleşmesinden doğan davalar,

Tenkis davası,

Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,

Miras sebebiyle istihkak davası,

Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,

Mirasın reddine dair tüm davalar.

 

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, miras hukuku konusunda müvekkillerine ve müvekkil adaylarına sır saklama ve özen yükümlülüğü çerçevesinde hukuki danışmanlık vermenin yanı sıra, miras davası öncesi ve dava sırasında müvekkillerimiz ile iletişimde kalarak süreci en başarılı şekilde yönetmektedir.

Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı iletişim, Beylikdüzü en yakın Miras Avukatı arıyorsanız, iletişim bilgileri kanalıyla Beylikdüzü Avukat Burak GÜN ve mesai arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Beylikdüzü Miras Avukatı Burak GÜN ile yapacağınız görüşmeler avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin/müvekkil adayının bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir.