İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle evinden çıkmasını istediği kiracının çıkmaması halinde açılmalıdır. İhtiyaç yalnızca kiraya veren için değil kiracının eşi, altsoyu (çocuk, torun), üstsoyu (baba, anne, dede, nine) veya yasa gereği bakmakla yükümlü olduğu kişinin gereksinimleri için de söz konusu olabilecektir. Kira sözleşmesi uyarınca bir taşınmazda oturan kişinin tahliye edilebilmesi için bir […]

Daha fazlasını oku...

İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI

İpoteğin fekki, bir taşınmaz üzerine konulmuş olan ipotek şerhinin kaldırılması anlamına gelmektedir. İpoteğin nasıl kaldırılacağına değinmeden önce ipotek kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır. İpotek, mevcut veya doğması muhtemel olan bir alacağın güvence altına alınması amacıyla taşınmazın tapusu üzerine şerh konulması işlemi olarak tanımlanabilir. İpotek koyma işlemi kişiler tarafından gerçekleştirilebileceği gibi uygulamada genellikle […]

Daha fazlasını oku...