İnşaat Hukuku

Beylikdüzü Avukat, Av.Burak GÜN

İnşaat Hukuku, bir yanda İdare Hukuku ve diğer yanda Özel Hukuk kuralları içeren karma bir disiplindir.

İnşaat, her durumda bilinen anlamda bina yapımı anlamına gelmemektedir. Bina, yapı inşaatının yalnızca bir alt sınıfını teşkil etmektedir. Toplumların bireysel gündelik ihtiyaçlarının yanında yine toplumsal refahı arttıracak birçok tesis inşaatın kapsamında yer alır. Barajlar, su depoları, kanallar, açık ve kapalı su hatları, kaldırım taşları, altyapı, çevre düzenlemeleri (peyzaj), karayolları, demiryolları, havaalanları, meydanlar, parklar, sosyal donatılar gibi insanlığa hizmette kullanılan tesisler belli hizmet dönemleri için inşa edilirler. Birkaç katlı ev, yüksek katlı konut veya iş merkezi inşaatları, endüstriyel inşaatlar, fabrikalar, rafineri, köprü, otoyol inşaatı türleri açısından örneklerdir.

 

İnşaat hukuku kavramı sadece bina ve eklentileri ile ilgili yapım işini değil, arazinin üzerinde, içinde ve altındaki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesine ilişkin yasal kurallar bütünüdür. Hatta yapım işini sadece arazi ile sınırlamak da gerçekçi bir yaklaşım değildir. İnşaatla ilgili oluşumlar suda daha doğrusu suyun üzerinde veya içinde (deniz altı tüp geçidi veya deniz üstü petrol ve gaz arama platformu inşası gibi) yahut havada (teleferik ve elektrik dağıtım sistemleri gibi) meydana getiriliyorsa bunlar da inşaat kavramı içinde kalır.

 

Teknik yönden inşaat hukuku ise, maddi gücü ile yapım işine destek sağlayan inşaat sahibi ve oluşuma dayanak projeleri üreten teknik elemanlar ile yapım işini üstlenerek gerçekleştiren yüklenici arasındaki hukuksal ilişkileri düzenleyen kurallar ve ilkeler bütünüdür. O nedenle, aradaki sözleşmelerde veya özel yasalarda ayrı bir düzenleme yapılmadığı takdirde tüm inşaat hukuku uyuşmazlıklarında Türk Borçlar Yasasının, eser sözleşmesi ile ilgili hükümleri uygulanır. Ayrıca Medeni Kanunda “Eşya Hukuku” da denilen “4. Kitap” adlı bölümde 683. ve 1030. maddeleri arasında düzenlenen gayrimenkul mülkiyeti kuralları; inşaatın yapılacağı arsanın hak sahipleri ile yapıyı sahiplenen taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeye yaradığından İnşaat Hukuku kapsamında incelenmektedir.

 

Beylikdüzü Avukat, Av. Burak GÜN inşaat hukuku alanındaki faaliyetleri ile yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan ve sözleşmeden doğan bütün uyuşmazlıkların çözümü alanında faaliyet göstermektedir.

 

Beylikdüzü Avukat, Beylikdüzü Avukat iletişim, Beylikdüzü en yakın Avukat arıyorsanız, sitemizde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ve mesai arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ile yapacağınız görüşmeler Avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin/müvekkil adayının bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir.