Tüketici Hukuku

Beylikdüzü Tüketici Hukuku Avukatı, Avukat Burak GÜN,

Tüketicinin korunması, hem özel hukukun, hem de kamu hukukunun çeşitli dallarını ilgilendiren bir konudur. Tüketicilerin mal ve hizmet piyasalarında yaptıkları hukukî işlemlerde girişimciler tarafından sömürülmelerinin önlenmesini hedefleyen düzenlemeler kadar, tüketicilere sunulan mallarda zorunlu standartlar öngören, besinlerin üretiminde bazı kimyevî maddelerin kullanılmasını yasaklayan düzenlemeler de onların korunmasına yöneliktir. Bu bakımdan tüketicileri korumaya yönelik düzenlemelerin tek bir hukuk dalına ilişkin kanunlara indirgenmesi mümkün değildir. 

Nitekim tüketici, birçok ülkede yıllarca genel hukuk sistemi içinde Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku gibi çeşitli hukuk dallarına ait kurallarla korunmuştur. Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Genişleyen pazarda kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukuki işlemlerin güçsüz tarafı olan tüketici, yalnız ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda bilgisizlikten kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle de korunmaya muhtaçtır.

Beylikdüzü Tüketici Avukatı, Av. Burak GÜNTüketici hukuku alanındaki faaliyetleri taraflar arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan bütün uyuşmazlıkların çözümü sürecinde, sulh veya dava yoluyla faaliyet göstermektedir.

AYIPLI MAL

4077 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde ayıp kavramı açıklanmıştır. Buna göre; Ayıplı mal “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren maldır.” Ayıp, tüketicinin kullanmak amacıyla satın aldığı malda meydana gelen ve maldan tamamen ya da gerektiği gibi yararlanılmasını engelleyen eksikliklerdir.

Bir malın ayıplı sayılması için 4. maddenin birinci fıkrasında yer alan tüm unsurların birlikte gerçekleşmesi şart değildir. Bu unsurlardan birisinin olmaması halinde mal ayıplı sayılır. Buna göre; satılan ürünün ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda veya ürünle ilgili reklâm ve ilanlarda satıcı tarafından belirtilen hususların ve özelliklerin üründe bulunması şarttır.

TKHK 4. Maddesi İle Tanınan Haklar:

Bir malın ayıplı olması durumunda tüketici, Kanunun 4. maddesinde sayılan dört seçimlik haktan birisini kullanabilir. Haklardan birisini seçecek olan tüketicidir. Sorumlu olanlar, tüketici hangi hakkını seçmişse onu yerine getirmek zorundadır. Bu haklar seçimlik haklar olduğundan, tüketici bir defa tercihini yapıp, seçimlik haklardan birisini kullandığında diğer seçimlik haklar tükenmektedir. Örneğin, tüketici ayıp oranında bedelden indirim yapılmasını seçmiş ise, daha sonra sözleşmeden dönerek bedelin iadesini talep edemez. Bu kuralın istisnası ise, Yasanın 13 . maddesinde, garanti belgesi kapsamındaki mallar hakkında düzenlenmiştir.

1 – Sözleşmeden Dönme

Kanunda “bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme” olarak tanımlanan haktır. Tüketici bu hakkını kullanmak yönündeki iradesini bildirdiğinde sözleşme hükümsüz kalır ve taraflar sözleşme nedeni ile verdiklerini karşılıklı olarak iade ederler. Yani; ayıplı mal satıcıya, ödediği bedel tüketiciye geri verilir.

2- Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesi

Tüketiciye, ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini talep hakkı tanınmış bulunmaktadır. Malın ayıplı olması durumunda; tüketici aynı cins ve özelliklerde ayıpsız mislinin verilmesini talep edebilir. Teslim edilen yeni malın da ayıplı olması halinde tüketicinin yeniden seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

3- Ayıp Oranında Bedel İndirimi
Tüketici, malı ayıplı hali ile kabul etmekle beraber maldaki ayıp oranında bedelden indirim yapılmasını talep edebilir.

4- Ayıbın Ücretsiz Olarak Giderilmesi (Ücretsiz Onarım)

Tüketiciye tanınan bir diğer seçimlik hak ise ayıbın ücretsiz olarak giderilmesini talep etmektir. Tüketici, Kanunun 4. maddesinde tanınan bu seçimlik hakkı, mal, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan mallardan olmasa bile kullanabilir. Tüketiciler ayıplı mal nedeniyle sorumlulara müracaat ettiğinde, önce bu hakkını kullanmak zorunda oldukları izlenimi verilmekte ya da ayıp nedeniyle sorumlulara teslim edilen mallar tamir edilip tüketiciye iade edilmektedir. Oysa, tüketiciye tanınan bu hak da diğer üçü gibi seçimlik haklardan olup tüketici dilediğini kullanmakta özgürdür. Örneğin; malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin istenebilmesi için öncelikle ücretsiz onarım hakkını kullanmış olması gerekmemektedir.

Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN, Tüketici Hukuku Alanında Beylikdüzü’nde Hizmet Verdiği Alanlardan Bazıları;

– Ayıplı Mal,
– Ayıplı Hizmet,
– Sözleşmedeki Haksız Şartlar,
– Taksitle Satışlar,
– Devre Tatil Sözleşmesi,
– Paket tur Sözleşmeleri,
– Kampanyalı Satışlar,
– Kapıdan Satışlar,
– Mesafeli Sözleşmeler,
– Tüketici Kredileri Kredi Kartları,
– Süreli Yayınlar,
– Abonelik Sözleşmeleri,
– Fiyat Etiketi,
– Garanti Belgesi,
–Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu,
–Satış Sonrası Hizmetler,
–Tüketici Sorunları,
– Hakem Heyetleri,
– Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması,
– Olduklarından Farklı Görünen Mallar,
– 4077 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ceza Hükümleri,
– Cezalarda Yetki-Usul ve İtiraz 4077 Sayılı Kanun’a Göre Denetim,

Beylikdüzü Avukat, Beylikdüzü Tüketici Avukatı iletişim, Beylikdüzü en yakın Avukat arıyorsanız, sitemizde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ve mesai arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN ile yapacağınız görüşmeler Avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin/müvekkil adayının bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir.