Yazılar

HAKSIZ TUTUKLAMA SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI

Tutuklama, yakalama, göz altı ve el koyma gibi tedbirler ceza muhakemesinde koruma tedbirleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu koruma tedbirlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı şekilde uygulanması halinde de haksız tutuklama, haksız yakalama, haksız el koyma ve haksız göz altı söz konusu olmaktadır. Türk ceza hukukuna göre koruma tedbirlerine soruşturma ve devamında kovuşturma aşamalarında başvurulabilmektedir. Ancak bu […]

Daha fazlasını oku...

ESENYURT AVUKAT

Esenyurt Avukatları arasında yer alan hukuk büromuz başarılı bir hukuk vizyonu ile hizmetlerini sürdürmektedir. Esenyurt avukat olarak hizmet veren kurucu Avukat Burak GÜN başta Esenyurt boşanma ve ceza avukatıdır. Ayrıca kira davaları ile de ilgilenmektedir. Hukukun birçok alanında dosya takibi yapılmaktadır. Beylikdüzü bölgesinde E5 karayolunun hemen yanında bulunan ofisimize ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Ofisimizin konum bilgisine […]

Daha fazlasını oku...

DEPORT KARARINA İTİRAZ

Deport Nedir? Deport, sınır dışı etme olarak da bilinen, Türkiye’de kalmaya hakkı olmayan yabancıların ülkeyi terk etmesini zorunlu kılan idari işlemdir. Hakkında deport kararı verilen yabancı, kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilmektedir. Deport kararı (sınır dışı etme kararı), Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda sayılan durumlarda, valilik tarafından verilmektedir. Hakkında Deport Kararı […]

Daha fazlasını oku...

Beylikdüzü Boşanma Avukatı – Avukat Burak GÜN

Beylikdüzü Boşanma avukatı, davanın tarafları açısından velayet, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı gibi konularda meydana çıkacak uyuşmazlıklarda önemli bir savunma fonksiyonu ifa eder. Bu nedenle bir boşanma davasının avukat aracılığıyla yürütülmesi olası hak kayıplarını ortadan kaldırır. Anlaşmalı boşanmalar da taraflar birbirleri ile uzlaştığı için avukatın rolü daha azdır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında, bireyler arasında sorunlar büyük olduğu […]

Daha fazlasını oku...

ESENYURT BOŞANMA AVUKATI

Esenyurt Boşanma avukatı, davanın tarafları açısından velayet, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı gibi konularda meydana çıkacak uyuşmazlıklarda önemli bir savunma fonksiyonu ifa eder. Bu nedenle bir boşanma davasının avukat aracılığıyla yürütülmesi olası hak kayıplarını ortadan kaldırır. Anlaşmalı boşanmalar da taraflar birbirleri ile uzlaştığı için avukatın rolü daha azdır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında, bireyler arasında sorunlar büyük olduğu […]

Daha fazlasını oku...

KONUTUN GEÇ TESLİMİ SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI

Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen Konut İçin Ne Yapılır?  Teslim için belirlenen tarihte teslimi gerçekleştirilmeyen konutlar, söz konusu konutlar üzerinde hak sahibi olan müşteri veya tüketicileri mağdur etmektedir. Mağduriyetin giderilmesi için hukuki usul ve esaslar dikkate alınmalıdır. Teslim Tarihinde Teslim Edilmeyen İnşaat İçin Ne Yapılır? Gayrimenkul hukuku kapsamında, hak sahipleri ile iş gören firma arasında hukuki […]

Daha fazlasını oku...

MİRAS DAVASI AVUKATI

Muvazaa ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir? Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda anlaşmalarıdır. Mesela, mirastan mal kaçırmak amacıyla üzerindeki taşınmazları üçüncü kişilere tapuda satış yoluyla devreden miras bırakan muvazaalı işlem yapmıştır. Çünkü, tarafların görünüşte yaptığı satış işleminin amacı […]

Daha fazlasını oku...

KİRA TESPİT DAVASI AVUKATI

İstanbul’da faaliyet gösteren kira tespit davası avukatı Av.Burak GÜN, kira bedelini artırmak için kira tespit davası davalarını başarılı şekilde yürütmektedir. Kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye, ihtiyaç sebebiyle tahliye, 5 yılı aşkın kira sözleşmelerinde kira tespiti davalarının açılması ve sonuçlandırılmasında aktif çalışmalar yürütmektedir. Kira Tespit Davası Avukatı Kiraya veren ile kiracı arasında çıkan bir takım uyuşmazlıklar sonucu […]

Daha fazlasını oku...

BOŞANMA DAVASINDA KADININ HAKLARI

BOŞANMA DAVASINI KADIN AÇARSA HAKLARI NELERDİR? Halk arasında boşanma davasını ilk kimin açtığının davanın sonucuna etki ettiği şeklinde yaygın bir düşünce hakimdir. Ancak bu görüş doğru değildir. Boşanma davasını hangi tarafın açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Boşanma davasının açılması ile kendisine davanın açıldığı tebliğ edilen taraf süresi içerisinde davaya cevap verebilir. Aynı zamanda karşı davasını da […]

Daha fazlasını oku...

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma sebebiyle boşanma davası, boşanma davalarında en çok rastlanan durumlardandır. Medeni Kanunumuz boşanma sebeplerini genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak iki ana başlık altında toplamıştır. Bu yazımızda sadece özel bir boşanma sebebi olan ve Medeni Kanun’un 161. Maddesinde düzenlenen; zina sebebiyle boşanma davasına yer verilecektir. Bu konu ile ilgili Boşanma Davalarında Kusur Sayılan Haller Nelerdir? başlıklı […]

Daha fazlasını oku...