Anasayfa

ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ:

Güçlü Analiz

Uyuşmazlık konusu hakkında sizden edindiğimiz bilgi ve belgeler ışığında kapsamlı analiz raporu düzenleriz.

Çözüm Bulma

Düzenlenen analiz raporu ışığında bütün çözüm yollarının negatif ve pozitif olasılıklarını değerlendiririz.

İzlenecek Yol

Çözüm yollarından müvekkilin menfaatine en uygun olan yolu seçerek en hızlı şekilde sonuç almayı hedefleriz.

Sonuç:Adalet

Güçlü olanı haklı kılmak yerine haklı olanı güçlü kılmak için buradayız.

BOŞANMA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, boşanma hukuku alanında müvekkillerin sorunlarına çözüm bulmak ve kısa sürede sonuç almak adına, gizlilik ve güven esasına dayalı şekilde çalışmalarını yüksek başarı oranı ile sürdürmektedir.

CEZA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Ceza Hukuku alanında sanık müdafii ve mağdur vekilliği görevlerini en başarılı şekilde üstlenmekte ve müvekkillerinin özgürlüğünü gizlilik ve güven esasına bağlı kalarak kanunlar çerçevesinde korumaktadır.

İŞ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, işçi ve işveren arasında yaşanan tüm uyuşmazlıkların çözümü adına gerek dava öncesi ihtarname gönderilmesi ve arabuluculuğa başvurma, gerekse de arabuluculuk toplantısında etkin rol oyanaması ve dava sürecinde etkili şekilde dosya takibi ile çalışmalarını güven esasına bağlı olarak sürdürmektedir

TİCARET HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Ticaret Hukukunun içinde barındırdığı birçok hukuk dalında ( Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Taşıma Hukuku, vb.) müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

İNŞAAT HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN,İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi konularında çalışmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, tüketicinin en etkili şekilde hakkını araması ve başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili diğer kanunlar çerçevesinde müvekkillerinin hak kayıplarının önüne geçmek adına süreci etkili şekilde yönetmektedir.

MİRAS HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ), Mirasçılık Belgesinin İptali Davası, Terekenin Tespiti Davası,Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası,Tasarrufun İptali Davası,tenkis Davası,Mirastan Mal Kaçırma Davaları,Muris Muvazaası Davaları,Miras Nedeniyle İstihkak Davası gibi davaların açılması ve takibi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Uluslararası ve Yurtiçi İnşaat Projeleri Danışmanlık Hizmetleri, Gayrimenkul ile ilgili Transfer, Satın Alma ve Kiralama Anlaşmalarının Hazırlanması Tapu Tescil, Düzeltme ve İptal Uyuşmazlıklarının Çözümü, Dava Takibi konularında müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

BASIN VE MEDYA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, İdare ve Basın ve Medya Hukuku alanında çalışmakta ve uyuşmazlık konularını olabildiğince hızlı ve etkili şekilde çözüme ulaştırmaktadır.

İCRA-İFLAS HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, İcra takibi başlatma ve İcra takibine itiraz dilekçesi sunmak, itirazın iptali ve gerektiğinde menfi tespi davaları ile istirdat davalarının açılması ve dava takibi konusunda müvekkillerine hukuki destek sunmanın yanı sıra, borcun sulh ile tahsil edilmesini için müvekkilin bilgisi ve onayı dahilinde gereken özveride bulunmaktadır.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN,kat mülkiyeti hukuku alanında, kat maliklerinden aidat borcunun tahsili, yönetim kurulunun aldığı kararların iptali gibi birçok uyuşmazlıkta müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

5/5
BOŞANMA DAVASI
Beylikdüzü Avukat- Av.Burak GÜN 100%
CEZA DAVASI
Beylikdüzü Avukat- Av.Burak GÜN 100%
İŞ DAVASI
Beylikdüzü Avukat- Av.Burak GÜN 97%
TAZMİNAT DAVALARI
Beylikdüzü Avukat- Av.Burak GÜN 93%
0
ZİYARET SAYISI
Vekaletname çıkartmak için, nüfus cüzdanı ya da pasaportla birlikte kişinin bizzat kendisinin herhangi bir notere giderek, vekaletin hangi iş için gerekli olduğunu notere açıklayarak, uygun vekaletnamenin düzenlenmesi gerekmektedir. Vekalet verilecek kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası, açık adresinin mutlaka notere bildirilmesi gerekmektedir. 
Beylikdüzü AvukatEsenyurt Avukat Burak GÜN vekil tayin etmek için öncelikle hukuki konu hakkında görüşme gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayarak randevu alınmasını ve hukuki konu hakkında görüşme yapıldıktan sonra vekaletname verilmesini uygun buluyoruz.

Yeni “Hedef Süre” düzenlemesine göre bazı davalarda aşağıdaki gibi hedef süreler belirlenmiştir. Ancak bu süreler kanımızca kesin nitelik taşımaz. Hukuki uyuşmazlıklarda yer alan somut olaya göre ve davaların gidişatına göre bu sürelerin geçirilmesi durumuyla karşılaşılabilir. Bu uygulama ile ağır işleyen yargı sisteminin biraz olsun hızlandırılması hedeflenmiştir. Biz avukatlar olarak davanın ne kadar sürede biteceği hakkında kesin ve net bilgi verememekteyiz. 

– Hukuk davaları için de hedef sürelerden bazıları şöyledir:
– Vesayet davası (satışa izin) 90 gün
– İcra takibine itirazın kaldırılması 180 gün
– Boşanma davası (çekişmeli) 300 gün,
– Kiralananın tahliyesi davası (Borçlar Kanunundan kaynaklanan) 300 gün
– Babalık davası 330 gün
– Alacak davası (kira alacağı) 450 gün
– Alacak davası (işçi ve işveren uyuşmazlığına ilişkisinden kaynaklı) 540 gün
– Alacak davası (Satım sözleşmesinden kaynaklanan) 330 gün
– Tazminat davası (haksız fiilden kaynaklanan) 450 gün
– Tapu iptali ve tescili davası 730 gün olup bu süreler davanın açılması ile oluşturulan tevzi formunda gösterilmektedir. Fakat yine de gösterilen bu süreler kesin süreler değildir.

Boşanma davamda sizinle çalıştığım için çok memnunum. Dosyayı takip ederek sürekli arayıp bilgi verdiniz. Başarı ve azminizden ötürü tekrar teşekkür ederim Burak bey.

Kader Y.

müvekkilimiz

İlk başta çekinerek gelmiştim yanınıza. Ama beni dinleyip anladınız. Ön yargı ile yaklaşmadınız. En kısa sürede mağduriyetimi giderdiğiniz için size tekrardan çook teşekkür ederim. İyi çalışmalar...

Abdullah K.

müvekkilimiz

Olaylara farklı yönden bakış açınıza hayran kaldım. En güzeli de davamızın sulh ile çözüme kavuşması oldu. En hızlı ve güven verici şekilde çalıştık. Başarılarınızın devamını dilerim. 🙂

Ayşegül H..

müvekkilimiz

Her iki davamı da kayıpsız şekilde sonlandırdığınız için size minnettarım. Tekrar görüşmek dileğiyle.

Hayriye T.

müvekkilimiz

EN SON YAZILAN MAKALELER