Anasayfa

HİZMET ALANLARIMIZ

BOŞANMA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, boşanma avukatı, boşanma hukuku alanında müvekkillerin sorunlarına çözüm bulmak ve kısa sürede sonuç almak adına, gizlilik ve güven esasına dayalı şekilde çalışmalarını yüksek başarı oranı ile sürdürmektedir.

CEZA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, ceza avukatı, Ceza Hukuku alanında sanık müdafii ve mağdur vekilliği görevlerini en başarılı şekilde üstlenmekte ve müvekkillerinin özgürlüğünü gizlilik ve güven esasına bağlı kalarak kanunlar çerçevesinde korumaktadır.

İŞ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, işçi ve işveren arasında yaşanan tüm uyuşmazlıkların çözümü adına gerek dava öncesi ihtarname gönderilmesi ve arabuluculuğa başvurma, gerekse de arabuluculuk toplantısında etkin rol oyanaması ve dava sürecinde etkili şekilde dosya takibi ile çalışmalarını güven esasına bağlı olarak sürdürmektedir. İşçi ve işveren avukatlığı yürütmektedir.

TİCARET HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Ticaret Hukukunun içinde barındırdığı birçok hukuk dalında ( Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Taşıma Hukuku, vb.) müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

İNŞAAT HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN,İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi konularında çalışmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, tüketicinin en etkili şekilde hakkını araması ve başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili diğer kanunlar çerçevesinde müvekkillerinin hak kayıplarının önüne geçmek adına süreci etkin şekilde yönetmektedir.

MİRAS HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ), Mirasçılık Belgesinin İptali Davası, Terekenin Tespiti Davası,Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası,Tasarrufun İptali Davası,tenkis Davası,Mirastan Mal Kaçırma Davaları,Muris Muvazaası Davaları,Miras Nedeniyle İstihkak Davası gibi davaların açılması ve takibi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Uluslararası ve Yurtiçi İnşaat Projeleri Danışmanlık Hizmetleri, Gayrimenkul ile ilgili Transfer, Satın Alma ve Kiralama Anlaşmalarının Hazırlanması Tapu Tescil, Düzeltme ve İptal Uyuşmazlıklarının Çözümü, Kira tespit ve tahliye davalarına ilişkin dava takibi konularında müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

BASIN VE MEDYA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, İdare ve Basın ve Medya Hukuku alanında çalışmakta ve uyuşmazlık konularını olabildiğince hızlı ve etkili şekilde çözüme ulaştırmaktadır.

İCRA-İFLAS HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, İcra takibi başlatma ve İcra takibine itiraz dilekçesi sunmak, itirazın iptali ve gerektiğinde menfi tespi davaları ile istirdat davalarının açılması ve dava takibi konusunda müvekkillerine hukuki destek sunmanın yanı sıra, borcun sulh ile tahsil edilmesini için müvekkilin bilgisi ve onayı dahilinde gereken özveride bulunmaktadır.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN,kat mülkiyeti hukuku alanında, kat maliklerinden aidat borcunun tahsili, yönetim kurulunun aldığı kararların iptali gibi birçok uyuşmazlıkta müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

5/5

EN SON EKLENEN MAKALELER