Anasayfa

GÜN HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU

BOŞANMA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, boşanma avukatı, boşanma hukuku alanında müvekkillerin sorunlarına çözüm bulmak ve kısa sürede sonuç almak adına, gizlilik ve güven esasına dayalı şekilde çalışmalarını yüksek başarı oranı ile sürdürmektedir. Başarılı sonuca odaklı dava takibi sağlamaktayız.

CEZA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, ceza avukatı, Ceza Hukuku alanında sanık müdafii ve mağdur vekilliği görevlerini en başarılı şekilde üstlenmekte ve müvekkillerinin özgürlüğünü gizlilik ve güven esasına bağlı kalarak kanunlar çerçevesinde korumaktadır.

İŞ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, işçi ve işveren arasında yaşanan tüm uyuşmazlıkların çözümü adına gerek dava öncesi ihtarname gönderilmesi ve arabuluculuğa başvurma, gerekse de arabuluculuk toplantısında etkin rol oyanaması ve dava sürecinde etkili şekilde dosya takibi ile çalışmalarını güven esasına bağlı olarak sürdürmektedir. İşçi ve işveren avukatlığı yürütmektedir.

TİCARET HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Ticaret Hukukunun içinde barındırdığı birçok hukuk dalında ( Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Taşıma Hukuku, vb.) müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Ticari işletmelere danışmanlık hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

İNŞAAT HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN,İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi konularında çalışmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, tüketicinin en etkili şekilde hakkını araması ve başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili diğer kanunlar çerçevesinde müvekkillerinin hak kayıplarının önüne geçmek adına süreci etkin şekilde yönetmektedir.

MİRAS HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ), Mirasçılık Belgesinin İptali Davası, Terekenin Tespiti Davası,Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası,Tasarrufun İptali Davası,tenkis Davası,Mirastan Mal Kaçırma Davaları,Muris Muvazaası Davaları,Miras Nedeniyle İstihkak Davası gibi davaların açılması ve takibi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Uluslararası ve Yurtiçi İnşaat Projeleri Danışmanlık Hizmetleri, Gayrimenkul ile ilgili Transfer, Satın Alma ve Kiralama Anlaşmalarının Hazırlanması Tapu Tescil, Düzeltme ve İptal Uyuşmazlıklarının Çözümü, Tahliye davaları, Kira tespit ve uyarlama davalarına ilişkin dava takibi konularında müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

BASIN VE MEDYA HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, İdare ve Basın ve Medya Hukuku alanında çalışmakta ve uyuşmazlık konularını olabildiğince hızlı ve etkili şekilde çözüme ulaştırmaktadır. Beylikdüzü avukatları arasında yer alan Avukat Burak GÜN ile hukuki uyuşmazlıklarınız hakkında detaylı görüşmek ve hukuki destek almak adına randevu talep edebilir. Danışmanlık şartlarımızı öğrenebilirsiniz.

İCRA-İFLAS HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, İcra takibi başlatma ve İcra takibine itiraz dilekçesi sunmak, itirazın iptali ve gerektiğinde menfi tespi davaları ile istirdat davalarının açılması ve dava takibi konusunda müvekkillerine hukuki destek sunmanın yanı sıra, borcun sulh ile tahsil edilmesini için müvekkilin bilgisi ve onayı dahilinde gereken özveride bulunmaktadır.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN,kat mülkiyeti hukuku alanında, kat maliklerinden aidat borcunun tahsili, yönetim kurulunun aldığı kararların iptali gibi birçok uyuşmazlıkta müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Oturma izni, vize başvurusu, vatandaşlık başvuruları gibi bir çok alanda hizmet sunulmaktadır.

NEDEN BİZ?

2015 yılından günümüze kadar özel ve kamu davalarında üstün başarı odaklı çalışmalar sürdüren bir hukuk ofisiyiz. Başta boşanma avukatı ve ceza avukatı olarak hizmet veren Avukat Burak GÜN hukukun diğer alanlarında da hizmetlerini sürdürmektedir. Bu alanlara örnek vermek gerekirse iş hukuku avukatı, gayrimenkul hukuku avukatı, kiracı ev sahibi uyuşmazlıkları ile ilgili davalar, icra avukatı, miras avukatı olarak sayılabilir.

VEKALETNAME NASIL DÜZENLENİR?

Öncelikle vekâlet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı ya da pasaportunun notere sunulması gerekir. Buna ek olarak kime vekâlet verilecek ise onun adı, soyadı ve TC kimlik numarası ve adresi da notere verilmesi gerekir. İlgili bu bilgiler noter tarafından alınır ve vekâletnamede söz konusu bu bilgilere yer verilir. Ancak bazı dava ve işler için özel yetki şartı arandığından vekaletname verilecek avukattan nasıl bir vekaletname çıkarılması gerektiği konusunda fikir almak en doğrusudur.

DAVAM NE KADAR SÜRER?

Avukatlara en sık sorulan soruların başında davanın ne kadar süreceği sorusu gelmektedir. Açtığınız davanın niteliği, taraf sayısı ve konusunu bilmeden bu soruya net bir cevap vermek mümkün değildir. Ülkemizde davalar ortalama 1-2 yıl sürmekte olup bu süre değişkenlik göstermektedir. Ancak isim değiştirme davası gibi daha kısa sürede sonuçlanan davalar da vardır.

Beylikdüzü bölgesinde avukat arayışındaydım ve ilk görüşmemizde güven duydum. Gün Hukuk Bürosu ile çalıştığım için şanslıyım. Davamı en kısa sürede çözdü ve başarı ile sonuçlandırdı. Tarafımı her gelişmeden haberdar etti. Her türlü dava ve işlerinizi güvenerek verebilirsiniz. Benim için Beylikdüzü bölgesinin en iyi avukatıdır. Burak beye teşekkür ediyorum... 🙂
Sibel Ö.
Müvekkil