Kat Mülkiyeti Hukuku

Beylikdüzü Avukat, Av. Burak GÜN

Kat Mülkiyeti Hukuku’nda düzenlenen konulardan biri de kat maliklerinin birbirleriyle olan ilişkileridir. Bir binada birlikte yaşayan kişilerin ilişkilerinde de bazı kurallara ihtiyaç vardır ve bu hususlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bu kanun 1965 yılında yürürlüğe girmiş, ancak birçok değişikliğe maruz kalmıştır. Bir binada birlikte yaşamanın getirdiği haklar ve sorumluluklar bu kanunda düzenlenen konular arasındadır.

Aidat Borçlarından Sorumluluk

Kat mülkiyetinin özelliklerinden olan arazi üzerinde paylı mülkiyete benzer malik olma durumu, paylı mülkiyette olduğu gibi bütünün giderlerine katılma durumunu beraberinde getirir. Buna göre, binanın bölümlerini birincil olarak ilgilendirmeyen ancak bütününe ait olan giderlere kat maliki katlanmak durumundadır. Buna örnek olarak ana gayrimenkulün sigorta primlerini verebiliriz. Ancak bu giderler sadece ana gayrimenkule dair değil ortak fayda sağlayan unsurlara ilişkin de olabilir. Örneğin; kapıcı, bekçi ücretleri ya da ortak yerlerin bakım, onarım masrafları gibi. Bu tarz giderleri karşılamak için kat maliklerinden alınan ücrete aidat denmektedir. Aidat borçları ise her kat malikinin sorumlu olduğu bir borçtur. Kanunen bu sorumluluğun eşit olarak bölüştürüldüğü düzenlenmişse de kat maliklerinin kendi aralarında sorumluluk ölçüsünün farklı bir şekilde kararlaştırılabileceği öngörülmüştür. Kat malikinin borcu ödememesi durumunda ise diğer kat malikleri dava yoluna başvurma hakkına sahiptir.

Kat Mülkiyeti Kanununda Tanımlar
634 sayılı Kanunun 2.maddesinde bazı tanımlara yer verilmiştir. Kanunun anlaşılabilmesi için kanunda kullanılan terimlerin ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekir. Bu kapsamda;
-Kat mülkiyetine konu olan ana taşınmaza, ana gayrimenkul ya da ana taşınmaz,
-Ana taşınmazın ayrı ayrı ve tek başına kullanılmaya elverişli ve 634 sayılı Kanun hükümlerince bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine, bağımsız bölüm,
-Bağımsız bölümün dışında olmasına karşın o bölüme tahsis edilmiş yapıya, eklenti,
-Bağımsız bölümler üstünde kurulan mülkiyete, kat mülkiyeti,
-Kat mülkiyetine sahip kişiye, kat maliki,
-Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalan, ortakla kullanıma ayrılmış yerlere, ortak yerler,
-Kat maliklerinin malik sıfatıyla ortak yerlerden faydalanmalarına, kullanma hakkı,
-Bir arsa üstünde ileride kat mülkiyetine konu olmak için yapılacak ya da yapılmakta olan bir ya da daha fazla yapının bağımsız bölümleri için söz konusu arsanın maliki tarafından kurulan irtifak haklarına, kat irtifakı,
-Arsanın, bağımsız bölümlere tahsis edilmiş mülkiye paylarına, arsa payı denir.

Beylikdüzü Avukat, Av.Burak GÜN, Kat Mülkiyeti hukuku konusunda müvekkillerine ve müvekkil adaylarına sır saklama ve özen yükümlülüğü çerçevesinde hukuki danışmanlıkvermenin yanı sıra, Kat Mülkiyeti davası öncesi ve dava sırasında müvekkillerimiz ile iletişimde kalarak süreci en başarılı şekilde yönetmektedir.

 

Beylikdüzü avukatBeylikdüzü avukat iletişimBeylikdüzü en yakın avukat arıyorsanız, iletişim bilgileri kanalıyla Beylikdüzü Avukat, Av. Burak GÜN ve çalışma arkadaşları ile iletişime geçebilirsiniz. Beylikdüzü Avukat, Av. Burak Gün ile yapacağınız görüşmeler avukatlık meslek etiği gereği mesleki sır olarak saklanacak ve müvekkilin/müvekkil adayının bilgisi ve onayı dışında ifşa edilmeyecektir.