MİRAS DAVASI AVUKATI

Muvazaa ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir? Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda anlaşmalarıdır. Mesela, mirastan mal kaçırmak amacıyla üzerindeki taşınmazları üçüncü kişilere tapuda satış yoluyla devreden miras bırakan muvazaalı işlem yapmıştır. Çünkü, tarafların görünüşte yaptığı satış işleminin amacı […]

Daha fazlasını oku...

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

 1-) PAYLI MÜLKİYET A-) Tanım : ‘‘M.K md.688: Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirtilmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay, devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.’’ Medeni Kanunumuz ‘‘maddi olarak bölünmüş olmayan bir […]

Daha fazlasını oku...