KİRA TESPİT DAVASI AVUKATI

İstanbul’da faaliyet gösteren kira tespit davası avukatı Av.Burak GÜN, kira bedelini artırmak için kira tespit davası davalarını başarılı şekilde yürütmektedir. Kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye, ihtiyaç sebebiyle tahliye, 5 yılı aşkın kira sözleşmelerinde kira tespiti davalarının açılması ve sonuçlandırılmasında aktif çalışmalar yürütmektedir.

Kira Tespit Davası Avukatı

Kiraya veren ile kiracı arasında çıkan bir takım uyuşmazlıklar sonucu kira bedelinin tespiti davası açılacaktır. Türk Borçlar Kanunu madde 344 ile 345 kiracı ile kiraya veren arasında kira bedelinin belirlenmesi ve dava açma sürelerini açıkça ifade etmektedir. Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davalar her zaman açılabilecektir. Ancak bu dava yeni dönem kira yılının başlangıcından en az 30 gün önce açılmalıdır. Ancak kiraya veren bu süre içinde kiracıya yazılı bildirimde bulunmuşsa, izleyen kira döneminin sonuna kadar kira tespit davasını açabilecektir. Dolayısı ile ikinci durumda kiracı yeni belirlenen kiradan yeni dönem kiranın başlangıcı tarihi itibariyle sorumlu olacaktır.

Hakim yeni kira bedelini üretici fiyat endeksi, emsal kira bedelleri, kiralananın mevcut durumunu değerlendirerek hakkaniyete uygun bir karar verecektir.

İSTANBUL KİRA TESPİT VE TAHLİYE AVUKATI

  • Tahliye davası açılması ve takibi
  • Kira tespiti davası açılması ve takibi
  • İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi
  • Kira sözleşmesi hazırlanması
  • tahliye taahhüdü yazılması
  • Kira alacaklarının tahsili adına icra takibi başlatılması ve takibi
  • Kira ödenmemesi sebebiyle tahliye davası açılması

Kira Tespiti Davası Avukatına Ulaşmak için; 0552 298 92 18 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir