Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma sebebiyle boşanma davası, boşanma davalarında en çok rastlanan durumlardandır. Medeni Kanunumuz boşanma sebeplerini genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak iki ana başlık altında toplamıştır. Bu yazımızda sadece özel bir boşanma sebebi olan ve Medeni Kanun’un 161. Maddesinde düzenlenen; zina sebebiyle boşanma davasına yer verilecektir. Bu konu ile ilgili Boşanma Davalarında Kusur Sayılan Haller Nelerdir? başlıklı […]

Daha fazlasını oku...

BOŞANMA VE MAL PAYLAŞIMI DAVASI

Aile ve Boşanma Hukuku Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Şartları Eşlerin evliliklerini sona erdirmesiyle birlikte ailenin mali koşullarıyla ilgili de yeni kararlar alınması gerekmektedir. Bu noktada nafaka davalarının yanı sıra önemli olan diğer bir konu da boşanmada mal paylaşımı davalarıdır. Ancak hemen vurgulamak gerekir ki nafaka davasında olduğu gibi boşanmada mal paylaşımı davası boşanma davasıyla birlikte açılamaz. Boşanmada mal […]

Daha fazlasını oku...

İSİM DEĞİŞTİRME AVUKATI

İsim değiştirme veya diğer adlarıyla isim değişikliği davası ikametgahınızın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalardandır. Bunun anlamı isim değiştirme davasında görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğudur. Kişi isim veya soyisim davası açmak istiyorsa bir dilekçe ile ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemesine müracaat etmektedir. Hukuken bir hata yapmamak ve zarara uğramamak adına isim değiştirme davası konusunda […]

Daha fazlasını oku...

CEZA AVUKATI- CEZA DAVALARINDA SÜREÇ

Ceza davaları, sonucunda mahkumiyetin söz konusu olması sebebi ile Profesyonel hukuk büroları veya uzman avukatlar tarafından takip edilmesi gereken davalardır. Yazımızın devamında, Ceza davalarında en çok sorulan ve dikkat edilmesi gereken konu başlıklarını ele aldık. Ceza Hukuku Nedir? Ceza hukuku, kamu hukuku içerisinde yer almaktadır. Devletin suç ve cezaları belirlediği kurallar bütünüdür. Ülkede yaşayan herkese yönelik emirleri içermektedir. Ceza […]

Daha fazlasını oku...

BOŞANMA DAVALARINDA KARŞI DAVA AÇILMASI

Boşanmada Karşı Dava Nedir ve Açılmalı Mıdır? Boşanmada karşı dava, davacı eşin boşanma talebinin mahkemece reddedilmesi ihtimaline karşılık, davalı eşin kendi boşanma talebinin kabul edilmesi amacıyla açtığı davadır. Yani karşı boşanma davası isteyen eş hem evlilik birliğinin sarsılmasında hiçbir kusurunun olmadığını savunmalı hem de boşanmaya kararlı olmalıdır. Boşanma davası açıldığı kendisine tebliğ edilen eş 2 […]

Daha fazlasını oku...

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ -TAHLİYE DAVASI

Tahliye Taahhütnamesinin Şartları a. Tahliye Taahhüdü Yazılı Olmalıdır TBK m.352’de taahhüdün yazılı olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Esasen, buradaki şekil bir geçerlilik şartıdır. Ancak belirtilmelidir ki, tahliye taahhüdünün adi yazılı şekilde verilmesi yeterlidir, noter tarafından düzenlenmiş olması şart değildir. Bu noktada şu hususun belirtilmesinde yarar vardır. Tahliye taahhütnamesinin noterlikçe düzenlenmiş olmasının önemi bulunmaktadır. Öncelikle belirtilmelidir ki, […]

Daha fazlasını oku...

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

4857 Sayılı İş Kanunu hem işçi hem de işveren için iş akdini haklı nedenlerle feshetme imkanı tanımıştır. Buna göre kanunun 24. Maddesi işçi bakımından haklı fesih sebeplerini düzenlerken 25. Madde ise işveren bakımından ihbar sürelerine uyulmaksızın yani derhal fesih imkanı tanımaktadır. Bu durumlarda iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasına bakılmaz. Derhal fesih hakkı üç ana […]

Daha fazlasını oku...

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle evinden çıkmasını istediği kiracının çıkmaması halinde açılmalıdır. İhtiyaç yalnızca kiraya veren için değil kiracının eşi, altsoyu (çocuk, torun), üstsoyu (baba, anne, dede, nine) veya yasa gereği bakmakla yükümlü olduğu kişinin gereksinimleri için de söz konusu olabilecektir. Kira sözleşmesi uyarınca bir taşınmazda oturan kişinin tahliye edilebilmesi için bir […]

Daha fazlasını oku...

KONUTUN GEÇ TESLİMİNDEN KAYNAKLANAN KİRA KAYBI TAZMİNATI

T.C.YARGITAY 15.HUKUK DAİRESİ E. 2019/2704 K. 2020/92T. 15.1.2020 6098/m.125,470 ÖZET : Dava, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi gereğince davacıya verilen bağımsız bölümün kararlaştırılandan küçük olması sebebiyle eksik iş bedeli ve teslimdeki gecikmeden kaynaklanan kira kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. İlgili belediyeden inşaatın genel yapı kullanma izin belgesi ile davacıya ait bağımsız bölümlerin yapı kullanma […]

Daha fazlasını oku...

KİRA TESPİT DAVASI VE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI

Türk Borçlar Kanunu (TBK)‘nda düzenlenmiş olan kira bedelinin tespiti davası ile kira bedelinin uyarlanması davası birbirlerinden farklı davalar olmalarına rağmen uygulamada sıklıkla karıştırılmaktadır. Kira tespit davası, belirli sınırlar çerçevesinde, hâkim tarafından kira bedelinin yeniden tespit edilmesine ilişkin bir davadır. Bu davanın açılabilmesi için taraflar arasında kira bedeline ilişkin bir anlaşmazlık bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra taraflar […]

Daha fazlasını oku...