Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma sebebiyle boşanma davası, boşanma davalarında en çok rastlanan durumlardandır. Medeni Kanunumuz boşanma sebeplerini genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak iki ana başlık altında toplamıştır. Bu yazımızda sadece özel bir boşanma sebebi olan ve Medeni Kanun’un 161. Maddesinde düzenlenen; zina sebebiyle boşanma davasına yer verilecektir. Bu konu ile ilgili Boşanma Davalarında Kusur Sayılan Haller Nelerdir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için;

1- Eşlerin zina fiilinin gerçekleştiği sırada evli olması gerekmektedir. Boşanma davası devam ederken tarafların birbirine olan sadakat yükümlülüğü de devam etmektedir. Taraflar ayrı yaşıyor olsa bile aldatmanın varlığı halinde aldatılan eş bu sebebi mahkeme önüne getirebilir.

2- Eşlerden birinin karşı cins ile cinsel ilişki kurması gerekir. Eşcinsel ilişki yaşayan eşe karşı zina sebebiyle boşanma davası açılamaz, ancak Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesine dayanarak dava açılabilir. Eşlerden birinin karşı cins ile cinsel ilişki yaşamaksızın flört etmesi, mesajlaşması gibi eylemler aldatma olarak değerlendirilmez. Ancak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıştan bahsedilerek boşanma davası açılabilir. Aldatma(zina), iki kişi arasında gerçekleştiği için doğrudan ispatı çok zordur. Bu sebeple Yargıtay’ın, bazı durumların aldatma(zina) fiiline karine oluşturduğunda dair kararları bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, eşlerden birinin üçüncü kişiye ev tutması, beraber kaldıklarına dair otel kayıtları, sosyal medya paylaşımları, sürekli olarak telefon ile görüşmeleri gibi durumlar aldatmaya delil olarak gösterebilir.

3- Aldatan eşin kusurlu olması gerekir. Örneğin kadının tecavüze uğraması ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında iken, kişinin kontrol kabiliyetini yitirmesi suretiyle cinsel ilişki yaşanması zina olarak değerlendirilemez.

Aldatma(Zina) Sebebiyle Boşanma Davasında Zamanaşımı


Aldatılan eşin, aldatmayı öğrenmesinden itibaren altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle aldatma sebebiyle boşanma davası açma hakkı düşer. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Hak düşürücü süre, hakim tarafından resen dikkate alınacak, bu durum davanın her aşamasında öne sürülebilecektir.

Aldatma(Zina) Sebebiyle Tazminat Davası


Aldatılan eş, diğer eşten kusuru nispetinde maddi ve manevi tazminat ödemesini talep edebilecektir. Hakim tazminatın miktarını tayin ederken her iki tarafın da evlilik birliğindeki kusurunu dikkate alır.

Yargıtay’ın 2018 tarihli kararına göre; aldatılan eş, üçüncü kişiden tazminat talebinde bulunamaz. Gerekçesinde ise, sadakat yükümlülüğün sadece eşler arasında olduğundan bahsetmiştir.

Aldatma(Zina) Sebebiyle Boşanma Davası ve Af


Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Aldatma fiilini affeden eş aldatmayı kabullenmiştir. Buna göre affeden eşin davası reddedilecektir. Ancak diğer sebeplerin varlığı halinde dava devam edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir