İSİM DEĞİŞTİRME AVUKATI

İsim değiştirme davası, yalnızca isim veya yalnızca soyisim değiştirme davaları açılması mümkündür. Ayrıca kişi isterse ve haklı sebepler mevcutsa mevcut isminin yanına ikinci bir isim ekletebilir; ikinci ismini kaldırtabilir. Tüm bu sayılanların olabilmesi için kişinin haklı bir sebebe dayanması gerekmektedir.

Haklı sebepler çoğu zaman kişinin başka bir isimle tanınıyor oluşu, dini ve dünya görüşü sebebi ile ismini kendine uygun görmemesi, ailevi problemler, tanınan ve toplum tarafından kötü bilinen birinin ismini veya soyismini taşıması, komik ve anlaşılması zor bir isim/soyisim olması, ahlaki değerlere aykırı bir isim/soyisim olması vb. gibi bir çok sebeple dava açılmaktadır. İsim değişikliği avukatı ile çalışmak kişinin faydasına olacaktır. Mutlaka avukat ile dava açılmasını tavsiye ederiz.

İsim değiştirme davası nüfus müdürlüğüne karşı açılan bir davadır. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmalıdır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu davaları uzman bir avukat yardımı ile açmanızda fayda vardır. Davada mutlaka en az 1 tanık hazır edilmelidir. Bazı mahkemeler tanık dinlemek istemese de tanık dinlemek isteyen hakimler olduğundan tanık deliline dayanılarak dava açılması ve tanığın mahkeme huzurunda hazır edilmesi önem arz eder.

DAVA NE KADAR SÜRER?

İsim değiştirme davsı, isim değişikliği veya isim sildirme davası; nüfus davaları adı altında anılır. Genel itibariyle nüfusa ilişkin davalar kısa sürede sonuçlanan davalardır. Mahkemelerin yoğunluğuna göre davanın süreleri de uzayabildiği için bu konuda net bir süre öngörülemez. Ancak tecrübelere dayanarak ortalama olarak 2-3 ay gibi sürede karar verilebilmektedir.

Türkiye genelinde ve yurtdışında bir çok müvekkiline isim ve soyisim değişikliği konusunda hukuki desteğini sürdürmektedir. Siz de isim veya soyisim değişikliği yapmak istiyorsanız büromuzdan hukuki destek alınız.

    • İsim değiştirme davası genel olarak kısa süren davalardandır. Ortalama olarak 2-3 ay içinde sonuçlanmaktadır.

    • İsim değiştirme davası için özel yetki veren vekaletname çıkarılması gerekmektedir. Reşit olmayanların isim değiştirmesi, ebeveynlerinin vekalet vermesi ile mümkündür.

  • İsim değiştirme avukatına soru sormak için 0 552 298 92 18 numaralı telefondan iletişime geçiniz.

İsim ve Soyisim Değişikliği İçin Yetkili Mahkeme
İsim ve soyisim değiştirme davası, ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilir. Vekaletnamede bu hususta özel yetki bulundurulması önem arz etmektedir. Çocuklar için dava, velayet hakkına haiz veliler veya vekaletname verilen avukat tarafından açılabilir.

Ad ve soyadı değişikliği davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Davacı, davayı ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilir.

İsim ve soyadı değiştirme davasına Nüfus Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir memur(nüfus temsilcisi) davalı olarak duruşmalara katılır.

İsim ve Soyisim Değiştirme Davası İçin Evrak Gerekli Midir?
İsim ve soyisim değiştirme davası, nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu nedenle davanın açılması için özel bir evrak aranmaz. Ancak, isim değişikliği ve özellikle soyadı değiştirme davasında talebe esas teşkil eden durum özel bir evraka bağlıysa ilgili evrak delil olarak sunulabilir.
Kullanılan mevcut ad ve soyadı yüzünden sosyal hayatta bir karmaşa meydana gelmişse, bu hususu ispatlayan belgeler isim değiştirme davası açılırken dava dilekçesi ekinde sunulmalıdır.

İsim ve soyadı değiştirme davasında en önemli delillerden biri tanık delilidir. Eğer isim açıkça gülünç değilse, halk arasında kötü bir anlamı yoksa, yani biçimsel açıdan ismin olumsuz bir durumu yoksa sübjektif durumların ispatı için tanık delili önemli hale gelmektedir. Örneğin kişi ismi yerine başka bir isimle çevresinde tanınıyorsa bu hususun tanık deliliyle ispatlanması gerekmektedir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?
İsim ve soyadı değiştirme davasının dilekçesi, diğer dava dilekçelerinden farklı bir yanı yoktur. Ancak davalı kısımda husumet Nüfus Müdürlüğü’ne yöneltilmelidir. Uygulamada çoğu zaman dava açan kişilerin isim değiştirme davası dilekçesinde anne-babayı davalı olarak göstermektedirler. Anne babanın davada taraf gösterilmesi yaygınlaşmış bir yanlış bilgiden kaynaklanmaktadır. Bu husus davanın ilgili tarafa yönlendirilmemesi sebebiyle sürecin uzamasına sebebiyet verecektir

İsim ve soyadı değiştirme davası ile davacı, ad veya soyadını tümüyle değiştirmekte veya mevcut ismine yeni bir isim eklemektedir.
İsim ve soyadı düzeltme davası ile davacı, isminde mevcut olan bir hatayı ortadan kaldırarak ismi düzeltmektedir. Örneğin, nüfus kaydında Mamut olan ismin Mahmut yapılması gibi. Her iki dava da hukuki nitelik olarak aynıdır. Ancak isim veya soyadı düzeltme davalarında tanık dinlenmeden dahi hataların birçoğu düzeltilebilmektedir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?
İsim ve soyadı değiştirme davası, gerekli prosedürler hızlı bir şekilde yerine getirildiği takdirde ilk celsede veya en geç ikinci celsede tamamlanır. Tanık dinletilmesi gereken dosyalarda tanığın duruşmada hazır bulundurulması gerekmektedir. Tanık dinlenmesi mecburi ise ve tanık duruşmaya gelmemiş haliyle bu durum sürecin uzamasına sebebiyet verecektir. Dava mahkemeden mahkemeye değişmekle ilgili prosedürler hızlı bir şekilde gerçekleştiğinde süreç 2 ay – 3 ay gibi bir sürede tamamlanmaktadır. Bu nedenle sürecin akıbeti açısından alanında uzman bir avukatla çalışmanın faydası vardır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Sonucu
Medeni Kanun (MK) md. 27 uyarınca, ad ve soyadı değişikliği kişinin diğer hallerinde değişiklik meydana getirmemektedir. Davacı tarafından açılan isim değiştirme davası sırasında kişinin özel bilgileri (medeni hali, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer vs.) değiştirilemez.

Erkek eş soyadını değiştirdiği takdirde evlilik dönemi içinde kadının soyadı da değişecektir. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış küçük çocukların veya evlatlığın soyadı da başkaca bir işleme gerek olmadan kendiliğinden değişir.
Ad ve soyadı değiştirme davası kabul edildiğinde mahkeme ilgili değişikliği ulusal bir gazetede ilan ettirmekle birlikte ve nüfus kayıtlarında gerekli değişikliğin yapılması amacıyla mahkeme kararı kesinleştikten sonra nüfus müdürlüğüne müzekkere yazarak söz konuş durumu bildirir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Kararına İtiraz Mümkün Müdür?
Ad ve soyadı değişikliği sebebiyle herhangi bir şekilde zarar görenler, değişikliğin öğrenilmesi tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde isim ve soyadı değişikliği kararının kaldırılması için dava açabilme hakkına sahiptir.. Ancak, belirtmek gerekir ki söz konusu zarar objektif ve ispatlanabilir bir zarar olmalıdır. Örneğin, ünlü kişilerden birinin ismi ve soyismi değiştirilen isim ve soyisim ile aynı olması durumunda ünlü kişinin zararı doğması halinde bu kişinin dava açma ve kararı kaldırma hakkı doğabilecektir.

 

isim değişikliği avukatı, isim değiştirme davası , istanbul isim ve soyisim değiştirme avukatı, hakkında bilgi almak için bizi arayınız.

Gün Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir