İSİM DEĞİŞTİRME AVUKATI

İsim Değiştirme veya Soyadı Değiştirme Davası
İsim değiştirme avukatı veya soyadı değişikliği avukatı. Kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlı olan hukuki niteliği itibariyle bir kişisel hakkın kullanılmasıdır. İnsanın en önemli varlıklarından biri ad ve soyadı olarak kabul edilmektedir. Kişiler, toplum nezdinde ad ve soyadı ile bilinmekte olup isim ve soyisim değiştirme belirli hukuki yollara bağlanmıştır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Haklı Sebep Nedir?


Medeni Kanun’un 27. maddesi uyarınca, ad ve soyadı değiştirme davası ancak haklı sebeplerin varlığı halinde açılabilmektedir. Belirtmek gerekir ki, haklı sebep kavramı kanunda tanımlanmamış olmakla birlikte, oldukça geniş bir kapsamda değerlendirilmektedir. Haklı sebep, kişinin şahsi subjektif nedenleri de kapsar.
Ad veya soyadının gülünç olması, halk arasında dalga konusu yapılabilmesi, bir kadının genel olarak erkeklerde kullanılan bir ismi kullanması, ismin bir travmayı hatırlatıyor olması, kötü tanınan bir şahsın adıyla özdeşleşmesi, mesleki veya sanatsal gerekçeler gibi birçok sayısız nedenle isim değiştirme veya soyadı değişikliği davası açılabilmektedir.

İsim ve Soyisim Değişikliği İçin Yetkili Mahkeme


İsim ve soyisim değiştirme davası, ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilir. Vekaletnamede bu hususta özel yetki bulundurulması önem arz etmektedir. Çocuklar için dava, velayet hakkına haiz veliler veya vekaletname verilen avukat tarafından açılabilir.

Ad ve soyadı değişikliği davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Dava ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

İsim ve soyadı değiştirme davasında duruşmalara Nüfus Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş memur davalı olarak duruşmalara katılacaktır.

Dava için Evrak Gerekli Midir?


İsim ve soyisim değiştirme davası, nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu nedenle davanın açılması için özel bir evrak aranmamaktadır. Ancak, isim değişikliği ve özellikle soyadı değiştirme davasında talebe esas olan duruma ilişkin delil sunulacaktır.
Kullanılan mevcut ad ve soyadı yüzünden sosyal hayatta bir karmaşa meydana gelmişse, bu hususu ispatlayan belgeler isim değiştirme davası açılırken dava dilekçesi ekinde sunulmalıdır.

İsim ve soyadı değiştirme davasında en önemli delillerden biri tanık delilidir. Eğer isim açıkça gülünç değilse halk arasında kötü bir anlamı yoksa, yani biçimsel açıdan ismin olumsuz bir durumu yoksa sübjektif durumların ispatı için tanık delili önemli hale gelmektedir. Örneğin kişi ismi yerine başka bir isimle çevresinde tanınıyorsa bu hususun tanık deliliyle ispatlanması gerekmektedir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?


İsim ve soyadı değiştirme davasının dilekçesi, diğer dava dilekçelerinden farklı bir yanı yoktur. Ancak davalı kısımda husumet Nüfus Müdürlüğü’ne yöneltilmelidir. Uygulamada çoğu zaman dava açan kişilerin isim değiştirme davası dilekçesinde anne-babayı davalı olarak göstermektedirler. Bu husus davanın ilgili tarafa yönlendirilmemesi sebebiyle sürecin uzamasına sebebiyet verecektir.
İsim ve soyadı düzeltme davası ile davacı, isminde mevcut olan bir hatayı ortadan kaldırarak ismi düzeltmektedir. Örneğin, nüfus kaydında Mamut olan ismin Mahmut yapılması gibi. Her iki dava da hukuki nitelik olarak aynıdır. Ancak isim veya soyadı düzeltme davalarında tanık dinlenmeden dahi hataların birçoğu düzeltilebilmektedir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?


Gerekli prosedürler büromuzca hızlı bir şekilde yerine getirildiği takdirde ilk celsede biter. Tanık dinletilmesi gereken dosyalarda tanığın duruşmada hazır bulundurulması gerekmektedir. Tanık dinlenmesi mecburi ise ve tanık duruşmaya gelmemiş haliyle bu durum sürecin uzamasına sebebiyet verecektir. Dava mahkemeden mahkemeye değişmekle ilgili prosedürler hızlı bir şekilde gerçekleştiğinde süreç 3 ay sürede tamamlanmaktadır. Bu nedenle sürecin akıbeti açısından alanında uzman bir avukatla çalışmanın faydası vardır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Sonucu


Medeni Kanun (MK) md. 27 uyarınca, ad ve soyadı değişikliği kişinin diğer hallerinde değişiklik meydana getirmemektedir. Davacı tarafından açılan isim değiştirme davası sırasında kişinin özel bilgileri (medeni hali, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer vs.) değiştirilemez.

Erkek eş soyadını değiştirdiği takdirde evlilik dönemi içinde kadının soyadı da değişecektir. Ayrıca 18 yaşını doldurmamış küçük çocukların veya evlatlığın soyadı da başkaca bir işleme gerek olmadan kendiliğinden değişir. Dava sonucu mahkeme kararın ilanına karar verir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Kararına İtiraz Mümkün Müdür?


İsim ve soyadı değişikliği sebebiyle zarar görenler kişilerin itiraz hakkı vardır. Kararın öğrenilmesi tarihinden itibaren 1 yıl içinde itiraz etme hakkı vardır. Ancak bu durum çok sık rastlanan bir durum değildir.

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN isim ve soyadı değiştirme davalarında profesyonel ve şeffaf bir biçimde çalışır. Müvekkillerinin en hızlı biçimde çözüme ulaşması adına gereken hukuki süreci takip etmektedir.

İsim değiştirme davalarında Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına hizmet vermektedir. Avukat Burak GÜN müvekkillerinin en hızlı biçimde çözüme ulaşması adına profesyonel ve şeffaf çalışmalar yürütür.

Türkiye’nin her yerinden isim ve/veya soyisim değişikliğine ilişkin davaların takibini sağlamaktayız. GÜN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU ile 0 552 298 92 18 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Whatsapp yoluyla da iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir