İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI

İpoteğin fekki, bir taşınmaz üzerine konulmuş olan ipotek şerhinin kaldırılması anlamına gelmektedir. İpoteğin nasıl kaldırılacağına değinmeden önce ipotek kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır. İpotek, mevcut veya doğması muhtemel olan bir alacağın güvence altına alınması amacıyla taşınmazın tapusu üzerine şerh konulması işlemi olarak tanımlanabilir. İpotek koyma işlemi kişiler tarafından gerçekleştirilebileceği gibi uygulamada genellikle bankalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

İpoteğin fekki hakkında ilk olarak şunu belirtmeliyiz ki bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. Borcun tamamen ödenmesi ile birlikte ipotek fek yazısı alınmalı ve bu yazıyla tapu sicil müdürlüğüne gidilerek ilgili taşınmaz üzerinde var olan ipotek şerhinin kaldırılması talep edilmelidir. Evrak üzerinden yapılacak olan inceleme sonucunda müdürlük tarafından uygun görüldüğü takdirde taşınmaz üzerindeki ipotek kaldırılacaktır. İpoteğin fekki için alınacak olan belgede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; bu belgenin borçlu kişi adına düzenlenmiş olması gerektiğiyle ilgilidir. Aynı zamanda ipotek fek yazısı, borcun ödenmiş olduğu kurumdan, yani uygulamada bankalardan alınmaktadır. Söz konusu belgenin bankadan alınabilmesi için her yıl değişen oranlarda olmak üzere bir miktar harç ödenmesi gerekecektir. Harcın ödenmesi ve belgenin alınması ile ilgili müdürlüğe yapılan başvuru, ortalama bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve bir aksilik çıkmaması halinde taşınmaz üzerindeki ipotek kalkacaktır.

Her ne kadar kişiler, borçlarını ödemiş olsalar da bazen taşınmazları üzerindeki ipotek şerhini kaldırmayı unutmakta bazen de nasılsa borç ödendi mantığıyla şerhin kaldırılması için bir işlem yapmamaktadırlar. Uygulamada sıklıkla borç ödendiği zaman ipotek şerhinin kendiliğinden tapu sicil müdürlüğünden silineceği düşünülmektedir ki bu, en büyük yanılgıdır.Bu ve benzeri durumlar söz konusu taşınmazın satışı ve benzeri konularda problem yaratmaktadır. Dolayısıyla ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi adına ipoteğe konu olan borcun tamamen ödenmesi halinde ipoteğin fekki davası açılmalıdır.  Böylece gelecekte ortaya çıkabilecek maddi problemlerin önüne geçilecek ve ipotek, en sağlıklı biçimde taşınmaz üzerinden kaldırılmış olacaktır. İpoteğin fekki davası açılmasında dikkat edilmesi gereken birçok usuli konu var olduğundan dolayı gerek bu davanın açılması aşamasında gerekse sürdürülmesinde uzman gayrimenkul avukatı destek alınması davacı açısından yararlı olacaktır.

İpotek Koyma

İpoteğin fekki konusunda detaya girmeden önce taşınmaz üzerine ipoteğin nasıl konulacağına dair bilgi vermemiz merak edenler açısından faydalı olacaktır. İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki bir taşınmaz üzerine tapuda ipotek şerhi konulabilmesi için bu beyanın yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Yazılı beyani şüphesiz ki bir dilekçe aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İpotek konulmasını sağlayacak olan dilekçede ipoteğin süresi, ipoteğin bedeli ve ipotek talep eden kişi ya da kurumun kimlik bilgileri veya ünvanı yer alması gerekmektedir. Söz konusu dilekçe eksiksiz bir şekilde hazırlanmalı ve taşınmazın kayıtlı olduğu ilgili tapu sicil müdürlüğüne sunulmalıdır.

Bir taşınmaz üzerine ipoteğin konulması için yalnızca dilekçe yazılması ve ilgili merciiye teslim edilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda birtakım belgelerin de eksiksiz olarak müdürlüğe sunulması gerekecektir.

İpoteğin konulması için belgeler eksik ya da yanlış doldurulmuş biçimde sunulursa bu durumda ilgili müdürlük, talebi reddedecektir. Böyle bir olay karşısında yeniden belgeleri toparlamak ve müdürlüğe teslim etmek gerecektir. Bu da kişiler ve kurumlar açısından zaman kaybına neden olacak, hatta bazen maddi zararlarla karşılaşılmasına da sebebiyet verecektir. Dolayısıyla ipotek koyma işleminin gerçekleştirilmesinden evvel bu alanda hizmet veren uzmanlara danışılması ve sürecin nasıl ilerlediğinde dair detaylı bilgi alınması yararlı olacaktır.İpotek konulması için gerekli belgeleri şu şekilde belirtebiliriz: İpotek konusu olan taşınmaza ait tapu senedi, tarafların nüfus cüzdanları ile bu kimselerin son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafları gerekli belgeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki eğer ipotek koydurma işlemi bir temsilci vasıtasıyla gerçekleştiriliyorsa bu temsilcinin ipotek koydurmaya yetkisi olduğuna dair belge de mutlaka dosyaya eklenmelidir.

Tüm bunların yanında ipotek konulması planlanan taşınmaza ait belediyeden alınmış bir emlak beyan değer belgesi ve kat mülkiyeti kurulmuş olan taşınmazlarda DASK poliçesi de mutlaka ipotek dilekçesiyle birlikte müdürlüğe sunulmalıdır. Söz konusu belgelerin ve dilekçenin usule uygun bir şekilde hazırlanıp teslim edilmesiyle tapu sicil müdürlüğü gerekli değerlendirmeyi yapacak ve ilgili taşınmaz üzerine ipotek konulup konulmaması hakkında bir neticeye varacaktır.

İpoteğin Fekki Davası

İpoteğin fekki davası hakkında ilk olarak söylememiz gereken şudur ki; bu dava sadece ipotek işleminin gerçekleştirildiği taşınmazın sahibi ya da sahipleri tarafından açılabilecektir. Aynı zamanda ipoteğin kaldırılması davasını açabilmek için kanunda herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

İpotek, bazı hallerde borç ödenmiş olmasına rağmen tapu müdürlüğü tarafından kaldırılmayabilir. Aynı zamanda kişiler, ipotek şerhini önemsemeyip ya da bunu tamamen unutup söz konusu taşınmazın tapuda halen ipotekli görünmesine sebebiyet verebilir. Bu gibi olaylar da ileride taşınmaz sahiplerinin mağduriyetine neden olabilir.İşte bu gibi durumlar karşısında taşınmazın sahip ya da sahiplerinin ipoteğin fekki davası açması en doğru tercih olacaktır. İpoteğin fekki davası, görevli ve yetkili olan mahkemede açılmalı ve taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılması talep edilmelidir. Ayrıca bazen borç ödenmiş olmasına rağmen tapu belgesinin alınamaması gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Bu halde, ipoteğin fekki davasında tapu belgesi de talep edilmesi faydalı olacaktır. İpoteğin fekki davası açıldığı takdirde mahkeme, sunulan evrakları inceleyecek ve aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlardan dava konusu taşınmaz hakkında bilgi toplayacaktır. Alınan bilgilerle beraber mahkeme, davacının talebini haklı görürse taşınmaz üzerindeki ipotek kalkacak ve talep durumunda tapu belgesi de verilecektir.

İpoteğin kaldırılması davası hakkında aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki eğer ipotek borcu ödenmişse ya da ödenmiş fakat ödeme yapıldığına dair belge ilgili yerden alınamamışsa ipotek bedelinin söz konusu mahkemeye yatırılması ile dava açmak mümkün olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve gerektiği takdirde dava açmak için mutlaka hukuki anlamda profesyonel destek veren kişilerle iletişime geçilmelidir. Böylece ileride meydana gelecek hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilecek ve hukuki prosedür hızlıca, eksiksiz bir şekilde işleyecektir.

İpoteğin Fekki Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İpoteğin fekki için eğer dava açılmak isteniyorsa, bu davanın görevli ve yetkili mahkemede açılmış olması hem zaman hem de para kaybı yaşanmaması adına önem taşımaktadır. İpoteğin kaldırılması davasında görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemesidir. Bu davada yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olacaktır. HMK’da yer alan görev ve yetki kurallarına uygun hareket edilmesi ve usuli diğer konulardan temkinli davranılması, davanın bir an önce görülüp sonuçlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda taşınmazı ilgilendiren hususlarda yanlış hareket edilmesi ve dikkatsiz davranılması çok büyük maddi zararlara sebebiyet verebilecektir. Netice itibariyle şunu belirtmeliyiz ki gerek taşınmaz üzerine ipotek koyma işleminin gerçekleştirilmesinde gerekse ipoteğin kaldırılması ya da ipoteğin kaldırılması davası açılmasında mutlaka bu alanda hizmet vermekte olan uzman avukatlar ile iletişim halinde olunmalıdır.

Esenyurt Avukat, Beylikdüzü Avukat, Beylikdüzü Avukatları arasında yer alan Avukat ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayabilir ve randevu oluşturabilirsiniz.

Beylikdüzünde hizmet veren Avukatlık ofisi boşanma avukatı, ceza avukatı, iş hukuku avukatı, gayrimenkul avukatı gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.

“İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI” için 2 yorum

    1. ödemelerinizi yaptıysanız ipoteğin fekkine ilişkin dava açarak kaldırılması mümkündür. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir