ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI SÜRECİ

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ?

Anlaşmalı boşanma davası nedir, en basit haliyle boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde uzlaşmaya vararak boşanmalarıdır, diyebiliriz. Bu hukuki sonuçlar boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocukların velayeti gibi konuları kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma için eşlerin uzlaşmaya varmış olması yeterli değildir. Aynı zamanda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sayılan şartların da gerçekleşmesi zorunludur. Aksi durum, anlaşmalı boşanma yapılmasını engeller ancak eşler farklı bir yöntemle boşanma yoluna gidebilmektedir. Bahsetmiş olduğumuz şartlar eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmalarıyla başlar. Eğer bir yıl ve daha fazla evli kalınmış ve boşanmak isteniyorsa bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak uzlaşmış oldukları hukuki sonuçları yazıya dökerek imzalamalılar. Bunların yanında Kanun son olarak tarafların her ikisinin de davaya katılmaları zorunlu tutmuştur. Bu şartları gerçekleştirmeniz halinde hakim uygun gördüğü takdirde evlilik birliğinin sona ermesine karar verecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap ararken öncelikle anlaşmalı boşanma nedir’i açıklıyoruz. Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmanın hukuki sonuçlarını birlikte düzenlemiş oldukları boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma Kanunda evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nda belirtilen şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma kısa sürede boşanmak isteyen eşler için uygun bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşlerin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları zorunludur. Bu belgeler ile görevli mahkemeye başvuru yapabilirler. Görevli mahkeme Aile Mahkemesi, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti Ve Dava Ücreti Nasıl Belirlenir ?

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, çekişmeli boşanma davalarına göre farklılık göstermektedir. Bunda, çekişmeli boşanmalarda avukata yüklenen işin daha fazla olması, anlaşmalı boşanma sürecinin masraflarının daha az olması gibi etkenler rol oynamaktadır. Anlaşmalı boşanmada dava esnasında ispat yükümlülüğünün olmaması, davanın uzun araştırmalar, bilirkişi raporları ve tanık dinletmenin gerekmemesi vb. sebeplerle dava ücretleri daha az olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ücretini de kesin olarak söyleyememekle beraber, her ne kadar sürecin kısa olacağını dile getirsek de uzman bir avukatın bundaki payını unutmamak gerekir. Anlaşmalı boşanma davası ücretlerinin belirlenmesinde belirtildiği üzere pek çok etken rol oynamaktadır. Somut olaya göre ücretler değişiklik gösterebilecektir.   

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Anlaşmalı boşanma davası süresi, hukuki işlemlerin doğru yürütülmesi ile orantılı olacaktır. Ayrıca ilgili mahkemenin iş yoğunluğu da bu süreyi uzaltıp kısaltabilmektedir. Eğer bütün hukuki prosedürler doğru şekilde ve zamanda tamamlanmış ise kısa sürede boşanma gerçekleşebilecektir. Beylikdüzü Avukat Burak GÜN: En çok sorulan sorulardan bir tanesi ise tek celsede anlaşmalı olarak boşanabilir miyim sorusudur. Bu sorunun cevabı duruma göre evet tek celsede boşanmanız mümkündür. Elbette anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürmektedir. Ancak bahsettiğimiz sebepler ile kesin bir süre vermemiz mümkün olmayacaktır. Bazen 10 gün bazen 2-3 aya kadar süreç değişiklik gösterebilmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir ?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için bazı şartların gerektiğinden bahsetmiştik. Bu şartlardan ilki evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olmasıdır. Evlilik bir yıldan daha kısa sürmüş ise anlaşmalı boşanma davası kesinlikle açılamayacaktır. İkincisi eşler evlilik birliğinin sonlanması halinde oluşacak tüm hukuki sonuçlar üzerinde anlaşmaya varmış olmalıdır. Bu anlaşma anlaşmalı boşanma protokolü ile yazıya dökülmüş ve taraflarca imzalanmış olmalıdır. Son olarak kanunda belirtilen şart ise, tarafların davaya katılmalarının zorunluluğudur. Hakim anlaşmalı boşanma konusunda tarafları bizzat dinlemeli ve kendi serbest iradeleri ile boşanmaya karar verdiklerine kanaat getirmelidir. Bu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde anlaşmalı boşanmaya karar verilemeyecektir. Bunların yanında hakim, uygun bulmadığı konular ya da gerekli gördüğü hallerde anlaşma hususunda değişiklikler yapabilmektedir. Bu değişikliklerin çocukların ve tarafların menfaatine olması mecburidir. Tarafların değişiklikleri kabul etmesi, bütün şartların gerçekleşmesi ve gerekli prosedürün uygulanması halinde hakim evlilik birliğini sonlandırmaya karar verecektir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilir Mi ?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için avukat tutulması zorunlu değildir. Taraflar birlikte anlaşarak davayı açabilirler ya da taraflardan birinin açtığı davayı diğerinin kabulü halinde de dava birlikte açılmış sayılacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, kesin ve hızlı bir sonuç için boşanma hukuku uzmanı bir avukat ile beraber çalışılması sizler için kolaylık sağlayacaktır. Uzman bir avukat tutmak hukuki ve teknik bilgi gerektiren protokol ve dilekçe yazma aşamalarında da sizlere faydalı olacaktır. Boşanma davası için gerekli evrakları hazırlamada eksiklik olması anlaşmalı boşanma dahi olsa dava sürecini uzatacak ve tarafları zor duruma düşürebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır ?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanabilmek için hazırlanması gereken belgelerden bir tanesidir. Eksikliği ve doğru düzenlenmemesi boşanma sürecinin uzaması ya da davanın reddi gibi sonuçlara sebep olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü bazı bilgileri içermektedir. Tarafların uzlaşmış oldukları konuları yazıya dökmeleri gerekmektedir. Bu konular mal paylaşımlarını, varsa çocukların velayetini, nafaka ödenip ödenmeyeceğini, tazminat istemi vb. hukuki sonuçları içermektedir. Tekrar belirtmemiz gerekir ki anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında bir avukatla beraber çalışmak sizler için daha faydalı olacak ve süreci hızlandıracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme nedir? Yukarıda belirttiğimiz gibi dava Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Tarafların boşanma davası açmadan önceki 6 ay içerisinde beraber yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemesi’ne başvurmaları gerekmektedir. Eğer Aile Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulacaktır. Taraflar dava açmadan önceki 6 ay içerisinde ayrı yaşıyorlar ise davayı açan eşin ikamet ettiği yer Aile Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkeme olarak karşımıza çıkar.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmaya Gerek Var mı?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşler aralarında düzenleyecekleri anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanma dilekçesini mahkemeye sunmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın gerçekleştirilebilmesi için boşanmanın tüm hukuki sonuçlarının düzenlendiği belgedir. Bu belgede yer alan boşanma koşullarının hakimin de uygun göreceği şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla bahse konu protokolün hazırlanmasında hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu protokolün hazırlanmasındaki eksiklikler veya protokolde menfaatlerin orantısız düzenlenmesi gibi hususlar boşanma davasının seyrini olumsuz yönde etkileyecektir.

Hukukumuzda dava açarken avukat ile birlikte çalışmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat anlaşmalı boşanma davasında sürecin hızlı yürütülmesi ile kesin sonuç alınabilmesi bakımından uzman boşanma avukatına danışmak faydalı olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Sonradan Karar Değiştirirsem Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı boşanma davasında dava süreci devam ederken taraflardan biri boşanmaktan vazgeçerse ne yapılmalıdır? Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma kararı kesinleşinceye kadar boşanmaktan vazgeçmesi mümkündür. Böyle bir vazgeçme halinde dava çekişmeli boşanmaya dönecek ve görülmeye devam edecektir.

Çekişmeli boşanma davası olarak devam olunan davada boşanmaktan vazgeçen taraf, evlilik birliğinin sarsılmadığına veya varsa özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmediğine ilişkin iddia ve savunmalarını ispatlamalıdır. Bu süreçte vazgeçen tarafın boşanmadan vazgeçmekteki sebeplerini ispata yarayacak tüm delilleri mahkemeye sunması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Reddedilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilmesi ile boşanmaya hükmedilebilmesi için TMK 166 uyarınca hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır. İlgili maddeye göre hakim şu iki şartın birlikte varlığı halinde boşanmaya karar verebilecektir:

  1. Hakimin eşleri bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi
  2. Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu konularında eşlerin kabul ettiği düzenlemeyi uygun bulması. Bu iki şartın veya şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde hakimin anlaşmalı boşanma davasını reddetmesi mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Anlaşmayı Değiştirebilir mi?

Anlaşmalı boşanmayı düzenleyen TMK 166.maddesinde “Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişikliği yapabilir.” düzenlemesi yapılmıştır. Buna göre anlaşmalı boşanmada düzenlenecek protokolün geçerliliği hakimin uygun bulmasına bağlıdır. Hakim uygun bulmadığı maddeleri değiştirebilir. Bu değişikliği yaparken hakim, eşlerin ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulunduracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır ?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi de çekişmeli boşanma dilekçesinden farklı olacaktır. Taraflar dilekçede anlaşmalı boşanmak istediklerini belirtmelidirler. Elbette adres, isim soyisim, tc kimlik no gibi bilgilerin de doğru yazılması gereklidir. Taraflar dilekçede anlaşmalı boşanma protokolünü düzenlediklerinden bahsetmelidirler. Tekrar belirtmeliyiz ki, anlaşmalı boşanma davası açabilmek için anlaşmalı boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Aksi halde dava açılamayacaktır. Dilekçe taraflarca imzalanmalıdır. Boşanma dilekçesinin hazırlanması noktasında bir avukatın önemine değinmek gerekirse, hukuki ve teknik bilgi gerektiren dilekçe yazımında sizler için faydalı olacaktır. Dilekçenin ya da anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmaması, eksik hazırlanması süreci uzatabilecek belki de davanın reddine sebep olabilecektir.

Beylikdüzü avukat

beylikdüzü avukatları, beylikdüzü avukat numaraları, beylikdüzü avukat büroları, beylikdüzü avukatlık bürosu, beylikdüzü avukatlık büroları, beylikdüzü ceza avukatı, beylikdüzündeki avukatlar, beylikdüzü iş avukatı, beylikdüzü işçi avukatı, beylikdüzü icra avukatı, beylikdüzü en iyi avukat, istanbul beylikdüzü avukat, beylikdüzü avukat listesi, beylikdüzü barış mahallesi avukat, beylikdüzü yakuplu avukat

ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayarak rendevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir