BOŞANMA DAVASINDA GİZLİLİK KARARI

Boşanma Davasında Gizlilik Kararı, Modern hukuk sistemi dahilinde evlilik birliğini kurmuş ancak yürütme konusunda artık problemler yaşamaya başlamış ve sürdürülebilirliğinin olanaksız hale gelmesi durumunda boşanma kararı alınması durumunda talep edilecek özel bir haldir. Türk Medeni Kanunu kapsamında da evlilik birliğini sürdürmemekte olan çiftlere yönelik olarak boşanma davası açma hakkı veriliyor.

Ancak boşanma davası açabilmek için  belli kurallar vardır. Söz konusu davaya ilişkin olarak evlilik birliğinde Türk Medeni Kanunu’ unun belirlemiş olduğu koşulların uygunluk seviyesine gelmiş olması çok önemli bir faktördür.

Topluluklar açısından bir olay şeklinde karşı karşıya kalınan boşanmanın. Boşanma davası süreci içerisinde aleniyet ilkesinin öngörüldüğü biçimde davaya taraf olan kişilerin haricinde herkes tarafından açıktır. Bu açık ve özgür imkan sayesinde toplumun güveninin oluşturulabilmesi hedefleniyor. | Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Boşanma Davasında Gizlilik Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’ in Anayasa’ sının duruşmaların açık ve gerekçeli olması konu başlıklarına sahip olan 141. Maddesinin 1. Fıkrası içerisinde mahkemelerde görülen duruşmaların herkese açıktır.

Bunun haricinde söz konusu duruşmaların bir bölümünün ya da tümünün kapalı gerçekleştirilmesi kararı alınabilmektedir. Genel ahlak ya da kamu güvenliğinin net biçimde gereklilik teşkil etmiş olduğu durumlarda. Duruşmaların gizli bir biçimde gerçekleştirilebileceği güvence altına alınmıştır. | Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Duruşmanın Kapalı Yapıldığı Haller Nelerdir?

4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 184. Maddenin 6. Fıkrası kapsamında belirtilen hak anayasada teminat altına alınmıştır. Duruşmaların gizli gerçekleşmesi yada kapalı yapılmasını, mahkeme hakimi tarafından belirlenir. Tarafların bir tanesinin talebi doğrultusunda duruşmanın açık yada kapalı bir biçimde gerçekleştirilmesi kararı hakimin yetkisindedir.

Duruşmanın kapalı olması yalnızca davanın tarafları haricindeki kişiler tarafından geçerlilik taşır. Duruşma taraflara her durumda açık bulunur. Emredici yapı bulundurmayan kanun maddesi kapsamında mahkeme hakimi tarafından davanın taraflarından birisinin başvuru  talebi doğrultusunda söz konusu görülen davanın gizli gerçekleştirilmesini karara bağlama ile ilgili olarak herhangi bir zorunluluğa sahip değildir. |

Boşanma Davasında Gizlilik Kararı Nasıl Verilir?

Duruşmalarda Mahkeme hakiminin takdiri çerçevesinde gizlilik karara bağlanmaktadır. Dava içerisinde öne sürülecek olan konuların, başvuruların tanık beyanlarının duruşmada  gizliliğini elzem hale getirecek hallerde bulunması durumunda gizli olmasına karar verilebilir.

Ayrıca duruşma sırasında yalnızca tarafları ilgilendirmekte olan düzeyde özel hayat ile ilgili konular söz konusu olmakta ise mahkeme hakimi talep doğrultusunda duruşmanın gizli gerçekleştirilmesi hükmünü verebilmektedir.

Bu noktada uygulanan talep ile duruşmanın gizli gerçekleştirilmesi açısından yeterlilik teşkil edecek düzeyde bulunmaması durumunda mahkeme hakimi tarafından söz konusu davanın gizli görülmesi talebi için ret yanıtı verebilme yetkisine de sahiptir. | Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Genel Gizlilik Talebi Kuralları

Açık duruşmanın içeriği, milli güvenlik ya da genel ahlaka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına etkilerde bulunmakta ise ya da suç işlemeye yöneltecek biçimlerde bulunuyor ise mahkeme bunları engelleyebilmek hedefi ile ve gerekli seviyede duruşmanın içeriğinin kısmi veya tamamı ile yayımlanması konusunda da yasak koyabilir. Kararını açık duruşma çerçevesinde açıklayabilir.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı, Beylikdüzü Avukat, Esenyurt Avukat, boşanma avukatı ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan numarayı arayarak randevu alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir