KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR- TAKİPSİZLİK

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), diğer bir deyişle takipsizlik kararı; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 172. maddesinde belirtildiği üzere “Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması…”  sebebiyle kamu davası açılmaması halidir.

Cumhuriyet Savcısınca Hangi Hallerde Kyok (Takipsizlik) Kararı Verilir ?

  1. Şikayet konusu suça yönelik Yeterli Delilin Bulunmaması halinde,
  2. Şahsi Cezasızlık Sebebi; Örneğin şikayet konusu şüphelinin, cezai yaş sınırından küçük olması (12 yaşından küçük) ve akli olarak kısıtlı olması,
  3. Etkin Pişmanlık Hükümlerinin bulunması hali; Örneği karşılıksız yararlanmaya bağlı suçlarda soruşturma bitmeden önce cezanın tazmin edilmesi,
  4. Dava Konusu Olayın Suç teşkil etmeyip, hukuki uyuşmazlık niteliğinde olması halinde KYOK kararı verilir.

Kyok (Takipsizlik) Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen KYOK kararına karşı; suçtan zarar gören veya müşteki tarafından veya vekilleri aracılığıyla 15 gün içerisinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebilir. (CMK md.173/1)

Verilecek itiraz dilekçesinde; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun madde 173/2 gereğince kamu davasının açılmasını gerektiren sebepler ve deliler açıkça belirtilmelidir.

Kyok (Takipsizlik) Kararına Karşı İtirazın Reddinde Ne Olur?

Sulh ceza hakimliği, KYOK kararına itiraz dilekçesinde kamu davasının açılması için yeterli nedenler ve deliller tespit edemezse, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkum eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, bu kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için; yeterli şüphe oluşturacak yeni bir delillin elde edilmesi ve bu hususta Sulh Ceza Hakimliğince bir karar verilmesi gerekir. Aksi takdirde aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

Kyok (Takipsizlik) Kararına Karşı İtiraz Sulh Ceza Hakimliğince Kabul Edilince Ne Olur?

Sulh ceza hakimliği itiraz istemini yerinde gördüğü takdirde, Cumhuriyet savcısı yeniden iddianame düzenleyerek mahkemeye verir ve dava açılmış olur. Kamu davasının açılmaması hususunda; Cumhuriyet savcısı takdir yetkisini kullandığı durumlarda KYOK kararına karşı itiraz edilemez.

Kyok (Takipsizlik) Kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararının Etkisi Var Mıdır?

KYOK’un etkin bir  soruşturma sürecinden geçirilmeden verildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi  halinde, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 Ay içinde tekrar talep edilmesi halinde yeniden soruşturma açılır.

Beylikdüzü Ceza Avukatı, Beylikdüzü Boşanma Avukatı, Esenyurt Avukat ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayarak randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir