SENETTE İCRA TAKİBİ-SENET İCRASI- SENEDİN TAHSİLİ

Senedi İcraya Vermek  Senet İcraya Nasıl Verilir? İcra takipleri takip talebiyle başlatılır. Takip talebini uygun bulan icra müdürü borçluya ödeme emri gönderilmesi için karar verir. Bu aşamada dosya esas numarası alarak gereken harçların yatırılmasına müteakip ödeme emri borçlunun adresine posta yolu ile tebliğ edilmek üzere zarflanır. Takip talebinde senedin vade tarihi, tutarı, borçlusu,alacaklısı, keşide yeri […]

Daha fazlasını oku...