İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

 1-) PAYLI MÜLKİYET A-) Tanım : ‘‘M.K md.688: Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirtilmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay, devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.’’ Medeni Kanunumuz ‘‘maddi olarak bölünmüş olmayan bir […]

Daha fazlasını oku...