BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

Bilişim Sistemine Girme Suçu TCK 243’te düzenlenmiş olan ve ‘’Bilişim Alanında Suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiş olan suç tipidir. Bu suç tipine göre bilişim sistemi her ne olursa olsun, bu sisteme hukuka aykırı yollarla girmek ve bununla beraber izin dışı bu bilişim sisteminde bulunmaya devam etmek TCK 243 tarafından suç olarak belirlenmiştir. Bilişim sistemi sanal ortamda bilgileri toplamak, sınıflandırmak, özetlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmak şeklinde karşımıza çıkan yapının genel adıdır. Bilişim sistemine girme suçu ister, facebooka izinsiz girmek, twittera izinsiz girmek, instagrama izinsiz girmek, maile izinsiz girmek şeklinde olsun isterse de izinle girilmiş olsa dahi izinsiz bu adreslerde durmak şeklinde de oluşabilir.

Bu suç tipi aynı zamanda bilgisayara sızma şeklinde de gerçekleşebilir. Önemli olan husus burada bilgilerin çalınması, fotoğraflara bakılması, bir şeylerin silinmesi değil o bilişim sistemine, o siteye girilmiş olmasıdır. Örnek verecek olursak sevgilisinin şifresini kıran kişi o andan itibaren bilişim sistemine girme suçunu işlemiş olacaktır. Bilgilerin silinmesi durumunu nitelikli halde ele alacağız.

Sosyal Medyaya İzinsiz Girmek Suç mudur?

Sosyal medyaya izinsiz girmek suç mudur? sorusu karşımıza sıkça çıkan sorular arasına girmiştir. Burada sosyal medya her ne olursa olsun facebooka izinsiz girmek, twittera izinsiz girmek, instagrama izinsiz girmek, maile izinsiz girmek vb.her ne olursa olsun TCK 243 uyarınca suç kabul edilir ve bu hüküm uyarınca cezalandırılır. Bu noktada belirtmek gerekir ki facebooka izinsiz girmek, twittera izinsiz girmek, instagrama izinsiz girmek, maile izinsiz girmek suçun oluşması için başlı başına yeterli olacaktır. Yani sosyal medya adresinden bir şey silmemiş olmak veya hesaptan çıkmış olmak bir bilgi edinmemiş olmak suçun oluşmadığı anlamına gelmez.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Oluşması

Bilişim sistemine girme suçunun oluşması için öncelikle mağdurun yani suçtan etkilenen kişinin bu sisteme giriş için faile yani suçu işleyene izin vermemiş olması gerekiyor. Diğer bir deyişle failin hukuka aykırı yollarla bilişim sistemine girme eylemini gerçekleştiriyor olması gerekiyor. Bilişim sistemine girme suçunun oluştuğu bir diğer durum ise sistemde failin izinsiz şekilde durmaya devam etmesi halidir. Örnek verecek olursak kişinin sosyal medya adresi şifresini verdiği kişi bir şeye bakıp çıkacak olmasına rağmen orada kalmaya devam ediyorsa burada da bilişim sistemine girme suçu işleniyor olacaktır. Yani bilişim sistemine girmenin yanında hukuka aykırı şekilde sistemde bulunma da TCK 243 gereği suç kabul edilmiştir. Şayet mağdur kendi rızasıyla şifresini veya sisteme giriş için gerekli donanımı faile verdiyse ve olayda failin bu sistemde durmaması gerektiği anlaşılmıyorsa burada rıza olduğu için hukuka aykırılık aranmayacak dolayısıyla bilişim sistemine girme suçu oluşmuş olmayacaktır.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası

Bilişim sistemine girme suçunun cezası TCK 243’te belirtilmiştir. TCK 243 bir bilişim sisteminin bütününe girme ile bir kısmına girmeyi birbirinden ayırmamış bu haliyle cezalandırılacağını belirlemiştir. Örneğin bir kişinin sosyal medya adresinin, instagram izinsiz girme, twitterına izinsiz girme, facebookuna izinsiz girme başlı başına suç teşkil eder. Mesajların tamamının okunmaması veyahut resimlerin tamamına bakılmaması veya internet sitesine yalnızca girilmiş olması yeterlidir. Burada önemli olan husus bilişim sistemine girmektir. Bu durumda kişiye verilecek olan cezayı TCK 243; 1 yıla kadar hapis cezası verileceğini veya adli para cezası verileceğini belirlemiştir. Ayrıca TCK 243/2’de bilişim sistemine girme suçunun bedeli karşılığında yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilecek olan ceza da %50 oranında indirim yapılacağını belirtmiştir.

Bilişim sistemine girme suçu şikayete bağlı suç değildir. Yetkili makamca tespiti halinde re’sen bilişim sistemine girme suçu için soruşturma ve kovuşturma işlemi başlatılmalıdır. Bilişim sistemine girme suçu ile ilgili mahkeme adli para cezasına hükmedebileceğini TCK 243 belirtmiştir.

Bilişim sistemine girme suçu ile ilgili mahkeme Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) Kararı verebilir. Bilişim sistemine girme suçu ile ilgili mahkeme ceza ertelemesi kararı verebilecektir.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Nitelikli Halleri

Bilişim sistemine girme suçunun nitelikli halleri TCK 243/3 ve TCK 243/4’te belirtilmiştir. Buna göre TCK 243/3’te bilişim sistemine girme suçunun işlenmesi sırasında verilerin silinmesi veya kaybolması halinde ya da bilişim sisteminde meydana gelen değişimler halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir. Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Bilişim Sistemine Girme Suçunda Zamanaşımı Süresi

Bilişim sistemine girme suçunda zamanaşımı süresi TCK 66’da belirlenmiştir. TCK 66’ya göre 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda kamu davası açılması süresi 8 yıldır. Bu sürenin geçiminin ardından bilişim sistemine girme suçundan dolayı kamu davası açılamayacaktır. Bilişim sistemine girme suçu da nitelikli hali en fazla 3 yıl hapis cezasına hükmedildiği için bu suçta da zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Bilişim Sistemine Girme Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bilişim sistemine girme suçunda görevli ve yetkili mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Beylikdüzü Ceza Avukatı, Esenyurt Avukat ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir