BAŞAKŞEHİR BOŞANMA AVUKATI

Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. 

Başakşehir Boşanma Avukatı Burak GÜN

İstanbul boşanma avukatı Avukat Burak GÜN profesyonel iş hayatında mesleki faaliyetleri arasında boşanma avukatı olarak da mesleğini sürdürmektedir. Boşanma avukatı Avukat Levent Samğar’a web istemizde yer alan Bize Ulaşın sayfamızda yer alan iletişim araçlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İstanbul boşanma avukatı İstanbul ili dahilinde açılan boşanma davalarına, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, yardım nafakası gibi nafaka davalarına, mal paylaşımı (mal tasfiyesi) davalarına bakar. Ayrıca müşterek çocuklar bakımından velayet davalarını takip eder. Özellikle son dönemde Yargıtay içtihatlarıyla geçerlik kazanan ortak velayet hususunda müvekkillerini bilgilendirerek hukuki yardım ve desteğini sağlar. Bunun yanı sıra boşanma davalarına bakan avukat dava süreçlerini yönetebileceği gibi müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti de verebilir. Bunun için özel yetki içeren vekaletin noter vasıtasıyla çıkarılması ve avukata teslim edilmesi gerekmektedir.

Boşanma Avukatı ile Hangi Nafakalar Talep Edilebilir?

1) Yoksulluk Nafakası

Boşanma avukatı boşanma davalarının yanı sıra, boşanma sebebiyle hakları zarar görebilecek olan eşlerin haklarını korumakla da görevlidir. Örneğin, boşanma sebebiyle diğer eşin maddi desteğinden yoksun kalarak yoksulluğa düşecek olan eş için boşanma avukatı tarafından yoksulluk nafakası talebinde bulunulması gerekir. Fakat yoksulluk nafakası talebinde bulunulması için kusurun diğer eşten daha fazla olmaması gerekir. Yoksulluk nafakası şahsa bağlı bir nafaka türüdür ve avukat yardımıyla süresiz olarak talep edilebilir.

2) İştirak Nafakası

Boşanma avukatı ile bunun dışında müşterek çocuk için iştirak nafakası talebinde de bulunulabilir. İştirak nafakası Türk Medeni Kanunu’nun 327. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İştirak nafakası tamamen müşterek çocuğun menfaati için talep edilebilen bir nafaka türüdür ve eşlerin kusur oranlarına ya da durumlarına bakılmaz. Boşanma alanında uzman avukat vasıtasıyla talep edebileceğiniz iştirak nafakasında önemli olan çocuğun üstün menfaatidir.

Boşanma avukatı ile talep edilebilecek olan bu nafaka türü ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’na göre anne ve baba; müşterek çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli tüm giderleri birlikte karşılamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çocuk 18 yaşına gelene kadar, yani ergin olana kadar devam eder. Fakat çocuğun eğitim hayatı 18 yaşından sonra devam ediyorsa ana ve babanın yükümlülüğü müşterek çocuğun eğitim süresi boyunca devam edecektir.

Boşanma Avukatı ile Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Boşanma avukatı yardımı ile açılabilecek olan çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma davalarında nafakanın yanında tazminat talebinde de bulunulabilir. Tazminat talebinde bulunabilmek için eşlerden birinin diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması ya da hiç kusurunun olmaması ve zararın somut olması şartlarının birlikte olması gerekir.

Kanuna göre mevcut olan ya da ileride doğacak olan menfaati boşanma gerçekleştiğinde zarar görecek olan eş diğer eşten uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanma davasına neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören eş, kusurlu olan diğer eşten uygun bir miktarda manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

Kanun tazminatın uygun bir miktar olması gerekliliğini özellikle içerdiğinden uygun bir tazminatın ne anlama geldiği ise tartışmalara sebep olmuştur.

Kısaca Yargıtay kararlarında ve teoride uygun miktardaki tazminatın dayanağı olarak;

  • Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını,
  • Boşanma davasına neden olan kusurların derecelerini,
  • Paranın satın alma gücünü,
  • İhlal edilen mevcut ve beklenen menfaat ile kişilik haklarına yapılan saldırı dengesini

belirlemiştir. Dolayısıyla eşlerin maddi gelirleri uygun tazminatın temelini oluşturmaktadır. Bu da her boşanma davası açana aynı maddi ya da manevi tazminat verilmeyeceğini, herkesin hayat şartları ve gelirine göre davada tazminatın belirleneceğini göstermektedir.

Boşanma Avukatı ile Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma avukatı İstanbul‘da bulunan ve boşanmaya karar veren eşlerin davalarını yaşadıkları bölgeye göre görevli mahkemede açabilir. Davanızı yetkisiz mahkemede açmamanız ve süre kaybetmemeniz için avukattan destek almanızı öneririz.

Boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi durumun şartlarına göre çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanma davasının açılabilmesi için kanunda boşanma sebepleri arasında sayılan hallerden birisinin varlığı gereklidir ve şarttır.

Eşler boşanmanın mali sonuçları ve varsa müşterek çocuklarının durumu hakkında anlaşmaya varabiliyorlarsa boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılması daha pratik ve hızlı sonuç sağlayacaktır. Bu durumda genel boşanma sebeplerinden olan; “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” var sayılır ve eşlerin tek celsede boşanması gerçekleşebilir.

İstanbul’da yaşıyorsanız İstanbul boşanma avukatı yardımı ile anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün avukat tarafından hazırlanmasında büyük fayda vardır.

Boşanma avukatı yardımı ile açabileceğiniz diğer dava ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde sayılan özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri ile açılabilir.

Her iki boşanma nedenleri de kanunda açıkça yazmakta olup özel boşanma sebeplerine; zina, hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi sebepler gösterilebilir. Genel boşanma sebeplerine ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması gösterilebilir.

Boşanma Avukatı ile İddet Süresinin Kaldırılması Davası

Boşanma avukatı yardımıyla iddet süresinin kaldırılması davası açılabilir. İddet süresinin bir diğer adı “Kadın için Bekleme Süresi”dir. Bu düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde yer almaktadır. Madde metnine göre evlilik sona erdikten sonra kadın üçyüz gün geçmeden yeniden evlenemez. Evlilik sona erdikten sonra doğum gerçekleşirse bekleme süresi yani iddet süresi sona erecektir.

Boşanma avukatı ile açılabilecek bekleme süresinin kaldırılması davasında kanunda bahsedilen “evliliğin sona ermesi” koşulu boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır. Boşanma davası kesinleşmeden 300 günlük bekleme süresi işlemeye başlamayacaktır. İddet süresi genellikle 10 ay bekleme süresi olarak da bilinmektedir.

İddet süresinin kalkması için gerekli şartlar şunlardır;

  • Evlilik birliği sona erdikten sonra doğum olması
  • Boşanan eşlerin yeniden birbiriyle evlenmesi
  • İddet süresinin kaldırılması davası

Yukarıdaki şartların ilki doğal şekilde gerçekleşebilecek şartlardandır. Son iki şart ise dava şartı olup 300 günlük iddet süresinin kaldırılması için Aile Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir. Yetkili mahkeme ise kadının ikamet ettiği yer Aile Mahkemesidir. Bu dava hasımsız bir davadır ve kısa sürede sonuçlanmaktadır. Kanundaki madde metnine göre; kadının boşandığı eşinden hamile olmadığı sağlık kuruluşu raporuyla tespit edildiğinde Aile Mahkemesi tarafından 10 aylık bekleme süresi kaldırılır.

Aynı şekilde boşanan eşler birbiriyle yeniden evlenmek istemeleri halinde 300 günlük süre mahkeme tarafından kaldırılacaktır. Boşanan eşlerin yeniden evlenmesi durumunda ise sağlık kuruluşu raporuna ihtiyaç bulunmamaktadır. İddet süresinin kaldırılması davası açmak için Aile Hukuku alanında uzman bir boşanma alanında uzman avukat yardımından faydalanmanızı tavsiye etmekteyiz.

İddet süresinin kaldırılması için yapılacak başvuru ve iddet süresinin kaldırılması dava dilekçesi sizin durumunuza özel olup internette yayımlanan dilekçe örneklerine itibar etmemeyiniz. Her dava kendine münhasır olduğundan mutlaka avukat yardımından faydalanmanız, hukuki korumanız açısından oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca iddet süresi ile ilgili detaylı bilgi almak için iddet süresi konulu makalemizi incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Beylikdüzü Boşanma avukatı

Başakşehir Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Boşanma avukatı ücretleri 2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenmektedir. Boşanma alanında uzman avukat ücretleri 24.11.2020 tarihli 31314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “İkinci Kısım” “İkinci Bölüm”de yazılmıştır. Tarifeler her yıl değişir.

2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AAÜT) ikinci kısım ikinci bölümünün 9. maddesinde 2021 boşanma avukatı ücreti 4.080,00 TL olarak belirlenmiştir. 9. madde “Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için” başlığını taşımaktadır.  Bu ücret asgari ücret niteliğinde olup bu ücretin altında avukatın dava alması yasaktır.

2021 Boşanma ücretleri tespit edilirken asgari tarifenin yanında her baronun her sene yayımladığı 2021 yılı Tavsiye Niteliğindeki Avukat-Vekileden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi de bulunmaktadır. İstanbul boşanma avukatı olan bir avukat için İstanbul Barosu’nun yayımladığı tavsiye niteliğindeki tarifenin incelenmesi gerekir.

Bu tarifenin C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR başlıklı maddesinin altında 3. Boşanma Davaları alt başlığı yer almaktadır.

Bu alt başlık altında ise

3.a) Anlaşmalı Boşanma 9.000,00 TL,

3.b.) Çekişmeli Boşanma 14.000,00 TL,

3.c.) Çekişmeli Boşanma ve maddi, manevi tazminat istemli 14.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i olarak belirlenmiştir. (ÜCRETLER GÜNCEL DEĞİLDİR HER YIL DEĞİŞİR)

Boşanma davalarında yukarıda da bahsedildiği gibi alt sınır Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’dir. Detaylı bilgi randevu alarak ofisimizi ziyaret etmeniz gerekmektedir. En iyi boşanma avukatı İstanbul‘da İstanbul Barosu’nun hazırladığı tarifeden az olmamak üzere ücret talep edebilir.

Başakşehir avukat, beylikdüzü avukat, boşanma avukatı, ceza avukatı, Beylikdüzü boşanma avukatı, başakşehir boşanma avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir