Yağma suçu yerine Şantaj suçundan hüküm kurulması hk…. Yargıtay Kararı

Yargıtay 6. Ceza Dairesi

2015/2236 E.  ,  2015/45607 K.
“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 4 – 2010/335689
MAHKEMESİ : Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 24/03/2010
NUMARASI : 2010/81 (E) ve 2010/66 (K)
SUÇ : Tehditşantaj

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 15.04.2015 tarihli görevsizlik kararı ile Dairemize gönderilerek, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Olay tarihinden 12 yıl önce bir bayanla yaşadığı ilişkiyi öğrenen sanığın, katılanı arayarak önce bu ilişkinin detaylarını öğrenmek konusunda katılanı ölümle tehdit ettiği, daha sonrasında bu bilgilere ulaşmak için masraf yaptığından bahisle bu masrafların bedeli olarak 10.000.-TL para istemeye başladığı ve Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığında tutulan 13.10.2009 günlü tutanağa göre, katılanı arayan sanığın ısrarla yaşanan ilişkinin detaylarını öğrenmeye çalıştığı ve katılana hitaben bu işin peşini bırakmayacağını, şimdiye kadar 3-4 adam göndermek suretiyle kendisini araştırdığını, bilgiler edindiğini, masraf yaptığını, masrafların müşteki tarafından karşılanması gerektiğini, masraflara karşılık 10.000 TL olduğunu belirterek para istediği, katılanın 10.000-TL’yi hemen hazır etmesinin mümkün olmadığını belirtip zaman istediği, sanığın gün öğlenden sonra saat 14:00 için tekrar arayacağını hesap numarası vereceğini, ilk planda 1000-TL ödenmesini istediği, bu parayı güvendiği bir adamı aracılığıyla aldıracağını, adamın başına polise ve jandarmaya haber verilmek suretiyle bir şey gelmesi halinde kendisini bir şekilde bulup kafasına sıkacağını söylediği, bunun üzerine katılanın “istediğiniz 1000-TL ve 10.000-TL’yi belirtilen hesaba havale ettiğim takdirde bu iş burada sonlanacak mı ailem ve ben güven içinde olacak mıyız” diye sorduğu, sanığın telefon görüşmesinin ilk başında bu işin peşini bırakmayacağını söylemesine rağmen müştekinin ısrarının üzerine istenilenin yapılması halinde müşteki ve ailesine zarar vermeyeceğine dair söz verdiği, aksi halde müştekinin kafasına sıkacağını söylediği ve katılanın bu telefon görüşmeleri sonucunda sanığın istediği 10.000.-TL tutarındaki parayı T… İ… B… aracılığı ile sanık O.. K.. hesabına 13.10.2009 günü 1000.-TL ve 05.11.2009 tarihinde de 9.000.-TL olarak gönderdiğinin katılanın aşamalardaki beyanları, banka dekontları, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığında tutulan 13.10.2009 günlü tutanak ve sanığın kaçamaklı savunması ile anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin bir bütün halinde tek bir yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdirinde ve vasıflandırmada yanılgıya düşülerek şantaj ve tehdit suçundan hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının, katılan N.. Ü.. vekilinin ve sanık O.. K.. savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 03.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Esenyurt Ceza avukatı, Ceza Avukatı, Beylikdüzü Avukat ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir