VATANDAŞLIK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Şartları Vatandaşlık başvurusu için ne yoldan başvurulduğuna göre başvuru şartları ve gerekli belgeler değişmektedir. En çok karşılaşılan evlilik ve yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma konusuna aşağıda değindik ancak detaylı bilgi için mutlaka bir avukat ile görüşülmelidir. Türk vatandaşlığı başvurusu için aranan şartlar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda sayılmıştır. Bu şartlar yerine getirilmeden başvurusu yapılamaz. Vatandaşlık başvurusu için aranan şartlar şunlardır; Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Davranışları ile Türkiye’de yaşamaya niyeti olduğunu göstermek. Toplum sağlığını tehdit edecek bir hastalığı bulunmaması. İyi ahlaka sahip olmak. Türkiye’de yeterli seviyede gelire ve bir mesleğe sahip olmak. Yeterli seviyede Türkçe konuşabilmek. Kamu düzenini bozacak ve milli güvenliği sarsacak bir duruma sahip olmamak. Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Kanuna göre evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak mümkündür. Bir Türk vatandaşı ile 3 yıl boyunca evli olanlar vatandaşlık başvurusu yapabilirler. Başvuru ilgili makamca değerlendirilir ve uygun görülürse kabul edilir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması için yabancıda aranan şartlar şunlardır; Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olmak. Aile birliği içinde yaşamak. Evlilik ilişkisi ile bağdaşmayacak bir eylemde bulunmamak. Kamu düzenini bozacak ya da milli güvenliği tehdit edecek bir duruma sahip olmamak. Konunun ayrıntılarını “evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak” adlı yazımızdan okuyabilirsiniz. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Yeni düzenlemeyle yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanması kolaylaştırılmıştır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmanın yolları şunlardır; En az 500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak. En az 50 kişilik istihdam oluşturmak. En az 250.000 USD tutarında tapuda 3 yıl satılmaz şerhi koydurarak gayrimenkul satın almak. En az 500.000 USD tutarında mevduatı 3 yıl tutmak şartıyla Türkiye’deki bankalara yatırmak. En az 500.000 USD tutarında 3 yıl tutmak şartıyla devlet borçlanma araçlarını satın almak. En az 500.000 USD tutarında 3 yıl elinde tutmak şartıyla gayrimenkul yatırım fonu katılma payı girişim sermayesi yatırım fonu katılım payı satın almak. Yatırımcının seçtiği yola göre uygunluk belgesi alması gereken makamlarda değişmektedir. Ayrıca diğer yollarla vatandaşlık kazanmaya göre farklı prosedürler işlemektedir. Bu nedenlerle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişilerin bir avukat aracılığı ile işlemlerini yapması tavsiye edilir. Konunun ayrıntılarını “yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı” adlı yazımızdan okuyabilirsiniz. 5 Yıl İkamet Ederek ile Türk Vatandaşlığı Kazanma Türk vatandaşlığı kazanmanın çeşitli yolları vardır. Yazımızda genel olarak bunlara değindik. Bu yolların hiçbirisine göre vatandaşlık alamayan yabancı, genel yolla Türk vatandaşlığı kazanabilir. Buna ikamet şartı ile Türk vatandaşlığı kazanma da denilmektedir. Vatandaşlık Kanunu madde 11’de yer alan şartlara göre, genel yolla vatandaşlık alabilmek için bir yabancı en az 5 sene Türkiye’de ikamet etmesi gerekir. Bu şekilde Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihine kadar Türkiye’de 5 yıl yaşamış olmak gerekir. Bu 5 yıl içerisinde 6 aydan fazla Türkiye dışında vakit geçirilmemelidir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nereye Yapılır ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe yapılır. Başvuru bizzat ya da bu başvuru için düzenlenmiş özel vekaletname ile yapılabilir. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra kişi kendisi ya da özel vekaletname verdiği avukatı aracılığı ile başvuruyu yapabilir. İşlemlerin uzamaması ve başvuru ret olmaması için avukat aracılığı ile yürütülmesi tavsiye edilir. Türk vatandaşlığı başvurusu için istenen bazı belgeler vardır. Bu belgeler tam ve doğru olarak hazırlanmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler şöyledir; Başvuru formu. 2 adet biyometrik fotoğraf. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi ve nüfus kayıt örneği gibi belgeler ve evli ise eşiyle, çocuğu varsa çocuğuyla soybağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği benzeri belge. Başvuran kişinin hangi ülke vatandaşı olduğunu gösteren kimlik, pasaport ya da benzeri belge. Başvuran kişi vatansız ise bu durumu gösteren belge. Başvuran kişi evli ise evlilik belgesi, dul ise eşinin öldüğünü gösteren belge, boşanmış ise boşanma kararının olduğu belge. Başvuran kişinin Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişi varsa onların geçimini sağlayabileceğini kanıtlayan gelir veya mesleğini gösteren çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belgeler. Toplum sağlığını etkileyecek bir hastalığı bulunmadığını gösteren sağlık belgesi. Başvuru tarihine kadar Türkiye’de yaşadığı 5 yıl içerisinde 6 aydan fazla yurtdışında geçirmediğini gösteren, İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış yurda giriş ve çıkış tarihlerinin yer aldığı belge. Başvuru tarihi sonuçlanıncaya kadar yeterli olacak şekilde ikamet tezkeresi. Hakkında bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa bunun onaylanmış örneği. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırılmış olduğunu kanıtlayan dekont ya da makbuz. Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu Gerekli belgelerden biri de başvuru formudur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden başvuru formuna ulaşmak mümkündür. Başvuru formunda başvuran kişiye ait genel bilgiler, eşine ait bilgiler ve çocuklarına ait bilgiler istenir. Başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler şöyledir; Başvuru formu bilgisayardan, büyük harfler kullanarak, yazı fontu Arial olacak şekilde ve 8 punto ile doldurulmalıdır. Bilgisayardan doldurulmasının mümkün olmadığı durumlarda tükenmez kalemle doldurulmalıdır. İsim ve soyisim yazılırken hiçbir kısaltma yapılmamalıdır. Kimlik bilgileri ile ilgili alanlar onaylanmış kimlik belgelerinin Türkçe tercümelerine göre doldurulur. Başvuran kişi Türkçe ad ve Türkçe soyad istiyorsa bu alanları formada doldurmalıdır. Mevut adını ve soyadını kullanmak istiyorsa bunlar Türkçe yazım kurallarına uygun olarak düzenlenip yazılır. Üçten fazla çocuk varsa ikinci bir form kullanılmalıdır. İkinci formda yalnızca çocuklarla ilgili kısım doldurulacaktır. Türk Vatandaşlığı Başvurusu Hizmet Bedeli Vatandaş olma başvurusu için belli bir miktar ücret maliye veznesine yatırılmalıdır. Bu miktar her yıl değişmektedir. 2018 yılı için Türk Vatandaşlığı başvurusu hizmet bedeli 115 TL’dir. Bu bedel yatırıldıktan sonra makbuz alınarak başvuru yapılabilir. Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır? Vatandaşlık başvurusu için öncelikle gerekli belgeler toplanmalıdır. Ardından hizmet bedeli vezneye yatırılarak makbuz alınmalıdır. Belgeler hazırlandıktan ve hizmet bedeli yatırıldıktan sonra kişi yerleşim yerinde bulunan valiliğe başvuruda bulunabilir. Vatandaşlık başvurusunu avukat aracılığı ile yapmak mümkündür. Bazı belgelerin hazırlanması uzun sürebilmekte ve teknik detaylar içerebilmektedir. Avukatlar müvekkilleri adına başvuruda bulunarak süreci takip edebilirler. Kimler Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapabilir? Şartları yerine getiren yabancılar başvuruda bulunabilir. Bu şartların başta geleni başvurudan önce 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmaktır. Ayrıca başvuran kişi 18 yaşını geçmiş ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. 18 yaşından küçükler için vatandaşlık başvurusunu velileri yapabilir. Türk vatandaşlığı başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması mümkündür. Bu durumda vekaletnamede bu işlem için özel yetki verildiğine dair ifade yer almalıdır. Türk Vatandaşlığı Başvurusu Aşamaları Türk vatandaşlığı başvurusu aşamaları şu şekildedir; Gereken şartların yerine getirilmesi Gerekli belgelerin hazırlanması Hizmet bedelinin yatırılması Yerleşim yerindeki valiliğe başvuruda bulunulması Gerekirse ek belgelerin temin edilmesi Mülakat aşamasının geçilmesi Başvuru sonrası idare nezdindeki vatandaşlık kabül süreçleri de şu şekildedir. Başvuru Parmak izi İl tahkikatı bitti Komisyon Evraklar genel müdürlüğe gönderildi Ön inceleme İnceleme Arşiv araştırması Araştırma değerlendirme Listeye eklenecek Listeye eklendi Karar aşaması DİKKAT!!: Başvuruyu birlikte yürüteceğiniz avukat bu süreçlere hakim olarak sizi sürece göre mutlaka bilgilendirmeli ve yönlendirmelidir. Türk Vatandaşlığı Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Vatandaşlık başvurusu yoğunluğa, başvurunun özelliklerine ve belgelerde eksik olup olmamasına göre değişebilmektedir. Fakat genel olarak başvurunun 5-20 ay aralığında sonuçlandığı söylenebilir. Başvurunun avukat aracılığıyla yapılması belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanmasını sağlayarak sürenin uzamasını engeller. Aksi halde başvuruların çok uzun sürdüğünü görmekteyiz. Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama Vatandaşlık başvurusunun hangi aşamada olduğunu sorgulamak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesine girilmelidir. Siteden kimlik bilgileri ya da başvuru dosya numarası ile buraya tıklayarak vatandaşlık başvurusu sorgulama yapmak mümkündür. Türk Vatandaşlığı Başvurusunun İptali Vatandaşlık başvurusu yapan kişi başvurusu sonuçlanana kadar iptal edebilir. Olumlu sonuçlanmış kişinin yalan beyanda bulunduğu ya da vatandaşlığın esaslı şartlarını gizlediği fark edilirse vatandaşlığı iptal edilir. Bu durumda kişiyle birlikte vatandaşlık kazanan eşi ve çocuklarının da vatandaşlığı iptal edilecektir. Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Avukatın Önemi Türk vatandaşlığı başvurusu için şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etme, belgelerin tam ve doğru olarak hazırlanması ve başvurunun yapılması gibi konularda avukatlardan yardım alınabilir. Avukatlar teknik bilgileri sayesinde işlemin doğru şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılara danışmanlık vererek hangi yolla vatandaşlık kazanmanın daha kolay olabileceğini belirleyebilirler. GÜN Hukuk Bürosu olarak yabancı müvekkillerimizin başvurularının olumlu sonuçlanması için titiz ve hızlı şekilde çalışıyoruz. Bu konuda başvuru yapmak için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Avukat Vekaletnamesi

Vatandaş olma başvurusu avukat aracılığıyla yapılması mümkündür. Vatandaşlık kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan dolayı bu konuda avukatla çalışmak için özel vekaletname düzenlenmelidir. Yani vekaletnamede avukatın vatandaşlık başvurusu yapmaya yetkili olduğuna dair bir ifade yer almalıdır. Aksi takdirde avukatın başvuru talebi reddedilecek, kişinin bizzat kendisinin başvuruda bulunması istenecektir.

……………………………………………………………………………………………………….

Beylikdüzü vatandaşlık başvurusu ve takibi içim; türk vatandaşlığına geçmek için avukat desteğine gerek duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

.

.

Beylikdüzü avukat, beylikdüzü boşanma avukatı, beylikdüzü en iyi avukatları, beylikdüzü ceza avukatı, beylikdüzü icra avukatı, beylikdüzü miras avukatı, beylikdüzü şirket avukatı, beylikdüzü iş hukuku avukatı, beylikdüzü işveren avukatı, beylikdüzü işçi avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir