Trafik Kazası Sonucu Ölüm Halinde Kan Parası-Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma, halk diliyle kan parası ölen kişinin zararı değil, ölen kişinin desteğinden yoksun kalanların zararıdır. Bir başka değişle ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu veya sağlığında destekte bulunduğu kimselerin zararı olarak ifade etmek mümkündür. Yani destekten yoksun kalmak için ölen kişinin mirasçısı olma gibi bir zorunluluk yoktur.

Destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin mirasçısı olarak geride bıraktığı kişilere değil, desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma zararı, salt sürücünün desteğinden yoksun kalınması olgusuna dayalı, mirasçılık sıfatıyla bağlı olmaksızın uğranılabilen bir zarardır. (01.11.2017-2017/1315 E., 2017/1239K)

Destekten Yoksun Kalanların tamamı maddi-manevi tazminat davası açma hakkına sahiptirler. Tabii olarak bu zararların hesaplanması da yakınlık derecelerine, yoksun kalınan gelirin miktarına veya bununla beraber ölen kişinin ilerde bu desteği hangi müddet zarfında devam ettirip ettirmeyeceğine göre de farklılık gösterebilir.

Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan Anne-Baba ile ölen kişinin eşinin destekten yoksunluk zararı farklıdır. Bunların hepsi ilgili kanun maddeleriyle belirlenmiş yüksek mahkemelerin devam edegelen değişmez içtihatlarıyla desteklenmiştir. Sonuç olarak haksız fiil ile ölüme sebebiyet veren kişi veya sorumlu sigorta şirketi gerçek zararları ödemekle yükümlüdür.

Kimler Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Başvurabilir?

  • Eşler
  • Anne ve Baba
  • Çocuklar (Destek Süreleri Farklılık Gösterebilir)
  • Nişanlı olanlar, sözlü olanlar veya uzun süredir beraber yaşayan çiftler
  • Ölen kişinin sağlığında maddi destekte bulunduğu kişiler

Destekten yoksun kalma yalnız parasal yardım olarak düşünülemez. Evlâdın evde ailesine yardımcı olması, her türlü hastalık ve sair sıkıntılarında yardıma koşması maddi desteklik kapsamında değerlendirilmelidir. Anne ve babanın maddi durumlarının iyi ve gelirlerinin fazla olması ve ölenin gelir ve yardımına muhtaç olmamaları anılan davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talep etmelerine engel değildir. Nitekim destekten yoksun kalma yalnız parasal yardım olarak düşünülemez. Evladın bayram günlerinde anne ve babaya ziyareti ve evde ailesine yardımcı olması, her türlü hastalık ve sair sıkıntılarında yardıma koşma görevi maddi desteğin kapsamında değerlendirilmelidir. Bu durumda anılan davacıların destekten yoksun kalmadıklarından bahisle tazminat talebinin reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.” 11.HD.11.10.2005, E.2004/10735 – K.2005/9566)

Trafik kazası sonucu ölümlerde maddi tazminatla beraber ölüme sebebiyet veren sorumlulara karşı manevi tazminat davası da yöneltmek mümkündür. Her ne kadar manevi tazminat elem ve kederinizi hafifletmese de hak sahiplerinin sorumlu tarafa yöneltmesi gereken bir dava türü olarak görüyoruz. Kaza sonucu ölümlerde her yıl yüzlerce insanımız hayatını kaybetmektedir. Toplumumuzun bu kanayan yarasını sarmak için yapılan devlet destekli bir çok çalışmalarda başarılı sonuçlar alınsa dahi ölümlerin önüne geçtiğimiz pek söylenemez. Bütün bu zararlar gerçekleşirken trafik kazası sonucu ölen kişinin desteğinden yoksun kalan mağdurların da zararlarının doğru bir teraziyle belirlenmesi, haklarının savunulması için avukatlara büyük görevler düşmektedir. Alanında deneyimli avukatlar destekten yoksun kalanların zararlarını belirlerlerken müteveffanın sağlığında sürdürdüğü hayat biçimini çok iyi incelemeli ve buna göre zarar kalemlerinde detaylandırmaya gitmelidir. Oluşabilecek ihtilafların önüne geçme açısından dosyaların seyrini en ince ayrıntısına kadar hesaplamalı ve buna göre bir yöntem belirlemelidir. Destekten yoksun kalma tazminatı(Kan Parası) önemli bir zarar kalemidir. Zira geride kalanların mağduriyetlerinin acılarını dindirmese dahi bu zararın tazmini müteveffanın yokluğunda geride kalanlara önemli bir destek olacaktır. Bu sebeple trafik kazasına bağlı meydana gelen ölümlere ilişkin zararların tazminini deneyimli avukatlarla sürdürmek hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Beylikdüzü Avukat, Esenyurt Avukat, Büyükçekmece Avukat ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir