KADININ YALNIZCA KIZLIK SOYADINI KULLANMASI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E: 2014/889,  K: 2015/2011 Sayılı Kararı “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “kızlık soyadının kullanılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. Aile Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karar davalı Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir. Bunun üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 21.02.2013 gün ve 2012/2319 E. 2013/4523 K. sayılı ilamıyla; “Davacı, evlenmekle yasa gereği kocasının soyadını […]

Daha fazlasını oku...