DEPREM SONRASI HAKSIZ FİİL TAZMİNATI / ZAMANAŞIMI

Haksız eylemden zarar gören kişinin alacak hakkı yasada öngörülen süreler içinde dava edilmezse zamanaşımına uğrar; daha doğrusu süre geçtikten sonra açılan davaya karşı, davalı zamanaşımını ileri sürerse, artık zararı isteme hakkı ortadan kalkar.818 sayılı Borçlar Yasası 41. ve sonraki maddelerinde haksız eylemden doğan borç ilişkileri için m.60’da bir yıllık görece (nisbi) ve on yıllık kesin […]

Daha fazlasını oku...