CEZA MUHAKEMESİNDE BASİT YARGILAMA USULÜ

Basit Yargılama Usulü Nedir? (CMK 251)

Basit yargılama usulü, iddianamenin kabulünden sonra bazı suçlarda mahkemenin takdirine bağlı olarak duruşma yapılmadan evrak üzerinde yürütülen, olağan yargılama usulünden daha hızlı ve basit bir ceza muhakemesi usulüdür. Basit yargılama usulünde mahkumiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir. Basit yargılama usulü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 251. maddesinde düzenlenmiştir.

Biçimsel koşulları mevcut olsa bile, mahkemenin basit yargılama usulünü uygulamaması mümkündür. Mahkeme, açılan kamu davasının özelliğine göre davanın basit yargılama yoluyla görülmesinin daha kolay, etkin ve yerinde olduğu kanaatine varırsa bu yola başvuracaktır, aksi takdirde normal yargılama prosedürünü uygulayacaktır. Bu usulde olağan yargılama usulünde yer alan bazı sanık haklarının gözardı edilerek yargılamanın hızlılığına önem verilmesi adil yargılanma hakkı ihlallerine yol açabilir.

Basit Yargılama Usulü Ne Tür Suçlarda Uygulanır?

Basit yargılama usulü, adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda uygulanabilir. Basit yargılama usulünün uygulanabileceği suçlar şunlardır:

 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK m.88/1),
 • Terk suçu (TCK 97),
 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK m.98),
 • Tehdit suçu (TCK m.106/1),
 • Basit cinsel taciz suçu (TCK m.105/1, çocuğa karşı cinsel taciz suçu hariç),
 • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu (TCK m.116/1,2,3),
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu (TCK m.117/1),
 • Hakaret suçu (TCK m.125),
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu (TCK m.130).
 • İbadethane ve mezarlıklara zarar verme suçu (TCK m.153/2),
 • Güveni kötüye kullanma suçu (TCK m.155/1),
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu (TCK m.156),
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (TCK m.160),
 • Taksirli iflas suçu (TCK m.162),
 • Karşılıksız yararlanma (TCK m.163),
 • Bilgi vermeme (TCK m.166),
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m.170/2),
 • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (TCK m.171),
 • Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali (TCK m.175),
 • İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama (TCK m.176),
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması (TCK m.177),
 • İşaret ve engel koymama (TCK m.178),
 • Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma (TCK m.179/2,3),
 • Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma (TCK m.180),
 • Çevrenin kasten kirletilmesi (TCK m.181),
 • Çevrenin taksirle kirletilmesi (TCK m.182),
 • Gürültüye neden olma (TCK m.183),
 • Zehirli madde imal ve ticareti (TCK m.193),
 • Sağlık için tehlikeli madde temini (TCK m.194),
 • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (TCK m.195),
 • Usulsüz ölü gömülmesi (TCK m.196),
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK m.206),
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK m.209),
 • Suçu ve suçluyu övme (TCK m.215),
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m.216/2,3),
 • Kanunlara uymamaya tahrik (TCK m.217),
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma (TCK m.219),
 • Hayasızca hareketler (TCK m.225),
 • Müstehcenlik suçu (TCK m.226/1),
 • Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören (TCK m.230),
 • Kötü muamele (TCK m.232),
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK m.233),
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m.234),
 • Fiyatları etkileme (TCK m. 237),
 • Mal veya hizmet satımından kaçınma (TCK m.240)
 • Bilişim sistemine girme (TCK m.243/1,2,3)
 • Görevi kötüye kullanma (TCK m.257)
 • Kamu görevlisinin ticareti (TCK m.259)
 • Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK m.260)
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK m.261)
 • Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi (TCK m.262)
 • Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (TCK m.264)
 • Suç üstlenme (TCK m.270)
 • Yalan tanıklık (TCK m.272/1)
 • Suçu bildirmeme (TCK m.278)
 • Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK m.279)
 • Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi (TCK m.280)
 • Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (TCK m.284)
 • Ses veya görüntülerin kayda alınması (TCK m.286)
 • Genital muayene (TCK m.287)
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK m.288)
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma (TCK m.289)
 • Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması (TCK m.290)
 • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme (TCK m.291)
 • Hükümlü veya tutuklunun kaçması (TCK m.292/1)
 • Muhafızın görevini kötüye kullanması (TCK m.295).
 
Beylikdüzü boşanma avukatı, Esenyurt boşanma avukatı, Beylikdüzü Ceza avukatı, Büyükçekmece Avukat, İş hukuku avukatı
Beylikdüzü Avukatları arasında yer alan hukuk büromuz ile iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasını arayarak irtibat kurabilir ve randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir