Ceza Avukatı- Ağır Ceza Avukatı

Avukatlık serbest olarak icra edilen bir meslektir. Fakat avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanununda yer almaktadır. Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmamaktadır. Uygulamada veya halk dilinde “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde tanımlamalar kanunda yer almamaktadır. İnternet üzerinden “ceza avukatları” ya da “ağır ceza avukatları” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Ceza avukatı;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • İcra Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

Görülen davalara bakar.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Ceza hukuku; suçların ve faillerin ortaya çıkarılıp, yargılanması ve yaptırım uygulanması hususundaki esasları gösterir. Sosyal düzene karşı olan hangi davranışların suç olacağını belirler ve suçun hukuki sonucu olarak işleyenleri cezayla tehdit eder. Ceza hukukunun amacı da hukuki değerlerin korunması, insanların davranış normlarına uygun hareket etmelerinin sağlanması olduğu söylenebilir.

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Özel belgede sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza davası savcının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir. Ceza hukuku, hakların korunması vasıtasıyla toplumun mutluluğunun gerçekleşmesine ve hukuki barışın korunmasına hizmet eder. Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir.  ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
 • Soykırım
 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Örgüt
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Parada sahtecilik
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Ceza hukukuna ilişkin temel kanunumuz 1 Haziran 2005 tarihinde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yerine yürürlüğe konulan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur. Bu temel kanun yanında başka kanunlarda yer alan ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

Avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için bir il barosuna kayıtlı olunması Avukatlık Kanunu gereği zorunludur. Avukatın tüm Türkiye genelinde iş almasının önünde ise herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir ceza davasında, davanın profesyonel bir avukat tarafından yürütülmesi son derece önemlidir. Merkez ofisi İstanbul Beylikdüzü olan Ceza avukatı Avukat Burak GÜN’ün hizmet verdiği yerler;

 • Adana Ceza Avukatı
 • Adıyaman Ceza Avukatı
 • Afyonkarahisar Ceza Avukatı
 • Ağrı Ceza Avukatı
 • Amasya Ceza Avukatı
 • Ankara Ceza Avukatı
 • Antalya Ceza Avukatı
 • Artvin Ceza Avukatı
 • Aydın Ceza Avukatı
 • Balıkesir Ceza Avukatı
 • Bilecik Ceza Avukatı
 • Bingöl Ceza Avukatı
 • Bitlis Ceza Avukatı
 • Bolu Ceza Avukatı
 • Burdur Ceza Avukatı
 • Bursa Ceza Avukatı
 • Çanakkale Ceza Avukatı
 • Çankırı Ceza Avukatı
 • Çorum Ceza Avukatı
 • Denizli Ceza Avukatı
 • Diyarbakır Ceza Avukatı
 • Edirne Ceza Avukatı
 • Elazığ Ceza Avukatı
 • Erzincan Ceza Avukatı
 • Erzurum Ceza Avukatı
 • Eskişehir Ceza Avukatı
 • Gaziantep Ceza Avukatı
 • Giresun Ceza Avukatı
 • Gümüşhane Ceza Avukatı
 • Hakkari Ceza Avukatı
 • Hatay Ceza Avukatı
 • Isparta Ceza Avukatı
 • Mersin Ceza Avukatı
 • İstanbul Ceza Avukatı
 • İzmir Ceza Avukatı
 • Kars Ceza Avukatı
 • Kastamonu Ceza Avukatı
 • Kayseri Ceza Avukatı
 • Kırklareli Ceza Avukatı
 • Kırşehir Ceza Avukatı
 • Kocaeli Ceza Avukatı
 • Konya Ceza Avukatı
 • Kütahya Ceza Avukatı
 • Malatya Ceza Avukatı
 • Manisa Ceza Avukatı
 • Kahramanmaraş Ceza Avukatı
 • Mardin Ceza Avukatı
 • Muğla Ceza Avukatı
 • Muş Ceza Avukatı
 • Nevşehir Ceza Avukatı
 • Niğde Ceza Avukatı
 • Ordu Ceza Avukatı
 • Rize Ceza Avukatı
 • Sakarya Ceza Avukatı
 • Samsun Ceza Avukatı
 • Siirt Ceza Avukatı
 • Sinop Ceza Avukatı
 • Sivas Ceza Avukatı
 • Tekirdağ Ceza Avukatı
 • Tokat Ceza Avukatı
 • Trabzon Ceza Avukatı
 • Tunceli Ceza Avukatı
 • Şanlıurfa Ceza Avukatı
 • Uşak Ceza Avukatı
 • Van Ceza Avukatı
 • Yozgat Ceza Avukatı
 • Zonguldak Ceza Avukatı
 • Aksaray Ceza Avukatı
 • Bayburt Ceza Avukatı
 • Karaman Ceza Avukatı
 • Kırıkkale Ceza Avukatı
 • Batman Ceza Avukatı
 • Şırnak Ceza Avukatı
 • Bartın Ceza Avukatı
 • Ardahan Ceza Avukatı
 • Iğdır Ceza Avukatı
 • Yalova Ceza Avukatı
 • Karabük Ceza Avukatı
 • Kilis Ceza Avukatı
 • Osmaniye Ceza Avukatı
 • Düzce Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir. Belirlenen Asgari Ücret tarifesi her yıl yenilenmektedir.

Gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ile yürütmeniz sizler açısından mutlak fayda sağlayacaktır.

En İyi Ceza Avukatı

Profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti alınmasını gerektiren ceza davalarında, davayı yürütecek ceza avukatının seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Ceza yargılaması; şüpheli ve sanığın hakları korunarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Yani bir suç işlendiği iddiasının doğruluğunun kanunda belirtilen usullerle araştırıldığı bir süreçtir. Önemle belirtilmelidir ki, bu süreç şüphelinin ve sanığın haklarını hukuka aykırı olarak ihlal etmeden maddi gerçeğe ulaşılarak sonlandırılması, bazı araçlara başvurulmasını gerekli kılmaktadır. Hiç şüphesiz, bu araçların başında koruma tedbirleri olarak adlandırılan tedbirler gelmektedir.

En iyi ceza avukatı;

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma
 • Tutukluluğa itiraz
 • Adli kontrole itiraz
 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma
 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Cezaevi ziyareti
 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi
 • İstinaf ve temyize başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

En iyi ceza avukatı, soruşturma aşamasında şikayet ve ihbarın yapılmasından, kovuşturma aşamasında davanın takip edilmesi ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini büyük bir dikkat ve özenle sürdürmektedir. Avukatları seçilirken avukatın daha önce hangi davalara baktığı ve mesleki deneyimi incelenmelidir.

Ülkemizde yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur. Bu sebeple ceza avukatları, ağır ceza avukatları, ceza avukatları veya  ağır ceza avukatları şeklinde bir tanımlama yoktur. Ancak toplumda ceza davalarına bakan avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denildiği görülmektedir. Her ne kadar branşlaşma olmasa da uzmanlaşma mümkündür. Bu da sürekli ceza davalarına bakan avukatların uzmanlaşmasına yardımcı olmaktadır.

Ceza Avukatı Tavsiye

Ceza Kanunun amacı, bireylerin hak ve özgürlüklerini bir taraftan sınırlarken, diğer yandan da saldırılara karşı korumaktır. Ceza hukuku bu şekilde insanlar arasındaki ilişkileri düzenler ve toplumsal düzeni sağlar. Ceza hukuku; suç olarak nitelenen insan davranışlarını, bunlara uygulanacak yaptırımları, uygulama koşullarını, hukuki sonuçlarını inceleyen ve belirleyen kurallar bütünüdür.

Ceza avukatı aşağıda belirtilen suç tiplerinin tutukluluğa itirazı, adli kontrol kararına itirazı, savcılık ve kolluk sorgusunda ifade alınmasına katılma, adli sicil kaydının silinmesi, infaz aşamasında yaşanan sorunları çözme, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri gibi durumlarda avukatlık hizmeti verir.

Ceza davaları soruşturma aşamasında şikayet veya ihbar ile başlar. Şikayet dilekçesinin hazırlanması veya şikayet için savcılığa sözlü başvuru yapılması durumunda ceza avukatı ile süreci yürütmeniz ileride yaşayacağız sıkıntıların önüne geçecektir. Zira ileride bu hataların telafisi olmayabilir. Aynı şekilde adli kontrol kararına itiraz, tutukluluğa itiraz veya kovuşturma aşamalarında profesyonel hukuki destek alınması özgürlüğünüz için önemlidir ve zaruridir.

Bize ulaşmak ve randevu almak için tıklayın.

Avukat Burak GÜN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir