BOŞANMA DAVALARI-BOŞANMA AVUKATI

Çiftler çoğu zaman uzun süren ilişki sonrası severek veya görücü usulü denilen şekilde evlenip evliliklerini devam ettirmekteyken, aralarında geçen bir takım uyuşmazlıklar gün yüzüne çıkabilir. Bu uyuşmazlıklar iki tarafın kusuruna dayanan uyuşmazlıklar olabileceği gibi bazen de tek tarafın kusurlu olmasından kaynaklanır. Boşanma davalarında kusurun önemi büyüktür. Taraflar aralarında geçen anlaşmazlıkları genel anlamda evlilik birliğinin çekilmez hal almasına evliliğin temelden sarsılmasına dayandırabilirler. Ancak çekişmeli boşanma davalarında tarafların maddi ve manevi tazminat ile nafaka talepleri olabileceğinden, Aile mahkemesi boşanma davasında eşleri boşanma kararına sevk eden “kusurun” kimde olduğunu veya kusurun oranının hangi tarafta daha fazla hangi tarafta daha az olduğunu araştırmak ve belirlemek durumundadır.

Yukarıda bahse konu kusuru davacı ve/veya davalı eşler sundukları delillerle ispat etmelidir. Bu noktada boşanma davasının aslında çoğunlukla tarafların sundukları delillere göre şekillendiği görülmektedir. Çekişmeli boşanma davasının aksine anlaşmalı boşanma davalarında tarafların kusurlarını ispata yarayan delillerin sunulmasına gerek yoktur. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar anlaştıkları hususları (maddi ve manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı, velayet, kişisel ilişki vb.) anlaşma protokolüne geçirerek imzalar ve bu protokolü mahkemeye sunarak anlaşılan şartlarda boşanmalarına karar verilmesini talep ederler.

Çekişmeli boşanma davalarında delillerin davanın sonuçlanmasına büyük etkisi olduğundan söz ettik. Söz konusu deliller; ses kaydı, video görüntüsü, darp raporu, sosyal medya mesajları, tanık beyanları, sms, telefon arama ve aranma tarihi ile ne kadar süre konuşulduğuna ilişkin döküm, fatura, fiş, ceza soruşturması evrakı, mahkeme kararı evrakı gibi bir çok şey delil olabilmektedir.

Gerek çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi için gerekse de anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi için bir boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Boşanma avukatı, Beylikdüzü Avukat, Beylikdüzü boşanma avukatı, Esenyurt boşanma avukatı, Esenyurt avukat, Büyükçekmece boşanma avukatı, Beylikdüzü ceza avukatı, Avcılar boşanma avukatı, Büyükçekmece ceza avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir