BOŞANMA AVUKATI- BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR ?

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme;
– Tarafların son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerinde bulunan aile mahkemesi,
– Davacının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesi,
– Davalının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesidir.

Dava bu 3 yer mahkemesinden birinde açılabilir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görevlidir. Örneğin İstanbul’da ikamet eden taraflar İstanbul Aile mahkemesinde boşanma davası açabilecektir. Konu hakkında İstanbul boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davası Dilekçesinde Gerekçe Göstermek Zorunda mıyım?

Boşanma davalarında ispat yükü iddia eden tarafa aittir. Yani dava dilekçesinde iddia edilen olayların neler olduğu ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Ayrıca yazılan iddiaların gerçek olup olmadığı da iddia eden tarafından ispatlanmalıdır. Bu ispat hukuka aykırı olmayan her delille yapılabilir. Ancak boşanma sebeplerini ispat edemeyen tarafın boşanma davası reddedilir. Ancak taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklarsa hakim kimin kusurlu olduğuna ve boşanma sebeplerine bakmayacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası açılması durumunda tek celsede boşanma gerçekleşir. Ancak davanın açılması, duruşma günü verilmesi ve gerekçeli kararın yazılarak taraflara tebliğ edilmesi gibi süreçler dikkate alındığında mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte 1,5-3 ay arası sürebilecektir.

Çekişmeli boşanma davası ise çok daha uzun süren davalardır. Çoğu zaman anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede bitmesi mümkün değildir. Çekişmeli boşanma davasında yalnızca davacı ve davalı tarafların dilekçe verme aşamaları dikkate alındığında bu ön inceleme duruşma günü dahi dava açıldıktan sonra yaklaşık 4-5 ay sonra verilebilmektedir. Dilekçe aşamaları, delil ve tanık sunulması, ön inceleme duruşmasının yapılması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi gibi işlemlerin yapılması oldukça uzun sürebilemektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında istinaf ve temyiz aşamaları da dikkate alındığında yaklaşık 4-5 yıl gibi uzun bir süre sürebileceği öngörülmektedir.

2021 Boşanma Davası Dava Açma Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davası açacak olan tarafın yani davacının davayı açarken harç ve giderleri ödemesi gerekmektedir. Dava açılırken harç ve giderlerin eksik yatırılması halinde mahkemece süre verilerek eksik harcın tamamlanması, tamamlanmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

2021 yılı için boşanma davası masrafı ilk açılışta yaklaşık 600,00 TL ile 700,00 TL civarında bir ödeme yapılması gerekir. Ancak dosyanın seyrine göre ve yapılacak işlemlere göre masraflar eksik kaldığı zaman tamamlanması gerekecektir. Ancak boşanma davasının uzman avukat ile açılması önerilir. Hak kaybına uğramamak ve usulen hata yapmamak için boşanma avukatı ile çalışmanızı öneririz. Bu sebeple harç ve giderler hariç avukatlık ücretinin de somut olaya göre belirlenmesi gerekir.

Boşanma Davasında Taraflar Duruşmaya Katılmak Zorunda mı?

Boşanma davalarının nasıl açıldığına bağlı olmakla birlikte avukatı olan kişilerin duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur. Ancak anlaşmalı boşanma davasında tarafların avukatı olsa dahi her iki tarafın duruşmada hazır olup duruşmaya katılması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında ise kişinin boşanma davasında davacı mı davalı mı olduğuna bakılır. Davacı olan tarafın duruşmaya katılmamak için hiçbir mazereti yoksa, çekişmeli boşanma davası için avukatı ile anlaşmazsa duruşmaya bizzat katılması gerekir. Bizzat katılmadığı takdirde işlemlere yokluğunda devam edileceği gibi davalı taraf duruşmayı takip etmezse dosya işlemden kaldırılacaktır. Bu sebeple bir boşanma avukatı ile anlaşmanız veya süreci yakından takip etmeniz önemlidir.

Boşanma Davasında Nafaka

Taraflar boşanma davasıyla birlikte nafaka talep edebilirler. Tarafların boşanma davasında isteyebilecekleri nafakalar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. TMK md. 169 gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır” hükmü gereğince tedbir nafakasına ilişkin hususlarr hakim tarafından re’sen dikkate alınacaktır. Ancak bu durum tarafların da boşanma süresince tedbir nafakası istemelerine engel teşkil etmemektedir. Tedbir nafakasını taraflar hem kendileri hem de müşterek çocukları için isteyebileceklerdir. İştirak nafakası ise boşanma davasının kesinleşmesinden sonra müşterek çocuklara ödenmesi gereken nafakadır. Yoksulluk nafakası ise boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ödenecek olan yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer taraftan talep edebileceği nafakadır.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. Maddesi “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmü gereğince tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır. Taraflar eğer boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat talep etmemişlerse boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da talep edilmesi mümkündür. Ancak TMK gereğince “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” denilmektedir. Bu sebeple boşanma davasının kesinleşmesinden sonra 1 yıl içerisinde bu davaların açılması gerekmektedir.

AVUKAT BURAK GÜN

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

Boşanma davaları özellikle son dönemde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte avukatla takip edilmesinde yarar olan davalardır. Hukuken boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu değildir. Ancak tabi ki çoğu dava gibi boşanma davasında da boşanma davalarıyla ilgilenen bir avukatla anlaşılması tavsiye edilir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları uzun ve usuli işlem gerektiren davalar olduğu için hak kaybı yaşamamak adına avukatla çalışılmalıdır. Aynı şekilde anlaşmalı boşanma davaları da protokolün hukuka uygun ve hak kaybı olmayacak şekilde hazırlanmasını gerektiren davalardır. Bu sebeple zorunlu olmamakla birlikte avukatla anlaşılarak dosyanın takip edilmesi önemlidir.

Beylikdüzü boşanma avukatı, istanbul boşanma avukatı, istanbul en iyi boşanma avukatları, esenyurt boşanma avukatı, büyükçekmece boşanma avukatı ile görüşmek için iletişim bilgilerinde yer alan 0552 298 9218 telefon numarasını arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir