AVUKATA VEKALETNAME NASIL ÇIKARILIR?

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 2 ve 56. maddeleri ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu 89.maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilerin hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında ve icra dairelerinde vekalet yoluyla takip ettirebilmesi için bir avukata veya avukatlara vekalet vermesi zorunludur. Yargı organlarında veya icra dairelerinde iş takibi için avukat veya avukatlar dışındaki kişi veya kişiler lehine çıkartılan vekalet geçerli değildir.

Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır.

Yurt dışında ikamet etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendilerine en yakın Türk Konsolosluğu’na müracaat ederek büromuz adına vekalet çıkartması mümkündür. Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekalet çıkartmak için Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur.

Yurt dışında yabancı ülke yargı organları önünde boşanan Türk Vatandaşlarının (vatandaşlardan biri Türk diğeri yabancı vatandaş olması halinde de aynı durum geçerlidir) yabancı mahkeme ilamını Türk yargı organlarında tanınmalarını istemeleri halinde yabancı mahkeme ilamına Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Uluslararası Sözleşme uyarınca apostil şerhi koydurmaları zorunludur. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Söz konusu tastik şerhine ‘Apostille Convention (Şerh)’ denilmektedir. Bu bakımdan yurt dışından Türkiye’ye evrak göndermeden veya gelmeden önce bu işlemin unutulmaması önem arz etmektedir. Aksi durumda eksiğin tamamlanması için ikinci kez yurt dışına evrak gönderilmesi gerekmekte bu durum ise zaman kaybına yol açmakta ve hukuki işin maliyetini artırmaktadır.

1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat konsolos tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türk Konsolosluğuna gelerek şahsen yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

Beylikdüzü Avukat Burak GÜN’e vekalet çıkartmadan önce büromuzdan randevu alıp görüşme yapmanız gerekmekte olup hukuki iş ve işlemin takip edileceği davanın ücreti, dava takip prosedürleri ile ilgili yeterli bilgiyi alıp tatmin olduktan sonra avukatlık ücret sözleşmesi imzalanması sonrasında vekalet çıkartılması gerekmektedir.

Noterde hukuk büromuz adına vekalet çıkartmaya giderken T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ibrazı zorunludur.

Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçmek için 05356671077 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir